ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
574,0462877919,1481,08632,606111412,80951314338,6091,997
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
885,9955738418,3611,10243,37814500017627,7341,820
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
937,0175398518,8311,19254,08320800018329,9311,939
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
876,4774478520,6861,14075,50225300017932,6651,840
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
1197,8726399119,4931,22532,1329712,5939921432,0902,060
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
1137,1155926712,13388319113500018120,1591,510
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
1208,29368010122,4341,57243,54816700022534,2752,419
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา (รักษาราชการแทน)
1058,4406249323,0171,36721,8187811,8067220135,0812,141
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
937,18951213132,1231,86265,30923400023044,6212,608
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
785,87242412830,8381,79164,44521323,40916721444,5642,595
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
987,0395909119,1091,27133,08213200019229,2301,993
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1239,71078716235,9522,05042,97711737,75030329256,3893,257
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1047,67654111223,7341,46316112400021732,0212,028
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
625,44236516542,1652,31554,15617211,9527023353,7152,922
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15310,0498139919,9061,29654,54819713,71113325838,2142,439
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ( รก. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)
1036,9546287414,41399532,9429900018024,3091,722
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
876,72039310723,4801,34843,41415600019833,6141,897
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
846,25045211825,4381,50176,29727512,2198521040,2042,313
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1699,6666066613,300826161927510,93048524134,5151,944
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
1328,8587008117,5951,13332,27310300021628,7261,936
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ
1078,1085469824,6891,29431,9728612,0409020936,8092,016
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายเธียนไท คำล้าน
875,8064565511,94373921,2425800014418,9911,253
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
1117,67257113733,8192,10053,78518311,9008925447,1762,943
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1317,7877195910,88379122,16610100019220,8361,611
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,4996606312,85190817573100018621,1071,599
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1338,1335949220,6781,38418653424,44818722834,1242,199
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16211,0708329620,4471,26333,45217500026134,9692,270
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4105426716,16196943,36814900018826,9391,660
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17410,9069077415,5021,03932,1979211,9846525230,5892,103
29. มัธยมศึกษา เขต 31
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
329435175,7794471412,3196751645,2942,2365063,6863,393
30. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
1102123611,6787551715,1258511230,2031,5136657,1083,131
31. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต
6476725315,8901,0281513,3976171126,7011,1718556,4642,888
32. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3286405819,7871,36098,8625131333,4251,7418362,3603,654
33. มัธยมศึกษา เขต 29
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
1115124013,6208562724,2821,3631334,4521,8128172,4694,043
34. มัธยมศึกษา เขต 30
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
332339196,40843098,641471616,0147913731,3861,731
 3,229222,66717,2292,983692,29142,781192167,0818,24295243,64011,6226,4991,325,67979,874