ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
563,9472848019,5821,11532,606111412,80951314338,9442,023
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
875,8945708518,6031,11743,37814500017627,8751,832
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,8975138618,9441,20054,15121400018329,9921,927
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
886,5164478520,3271,13885,93828000018132,7811,865
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจัตุพร บุญระดม
1177,7876309319,7381,24432,1329912,5939921432,2502,072
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายสนอง สุดสะอาด
1117,0325886912,50988819113500018120,4521,511
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1167,93885110423,1851,78354,21823200022535,3412,866
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
987,7715849924,1041,40021,8187411,7206520035,4132,123
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
927,18350913232,6211,87765,30923400023045,1132,620
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
775,87641912931,4421,83364,53521523,40916721445,2622,634
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
1007,3786218918,9831,24733,08213200019229,4432,000
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1259,81578916336,5162,04242,97711737,71630329557,0243,251
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1027,57556011524,8151,47816112400021833,0012,062
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
605,28435016742,4522,32154,15617211,9527023353,8442,913
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15510,2808489920,0401,29954,54819713,71113326038,5792,477
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1047,0646187414,58799732,9429900018124,5931,714
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
856,61838810923,8651,33143,50916500019833,9921,884
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
836,15144611925,7191,51576,30327512,2198521040,3922,321
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายโกวิท เพลินจิตต์
1709,6786126613,34782721,9708949,41139124234,4061,919
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายเธียนไท คำล้าน
1308,6946918518,7721,18121,6727700021729,1381,949
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
1078,1385319925,3711,31521,3175712,0409020936,8661,993
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
865,6934465612,35775221,2425800014419,2921,256
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายถาวร คูณิรัตน์
1097,58256013934,4192,11153,78518311,9008925447,6862,943
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1317,9657495911,18380922,16610100019221,3141,659
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,6966796212,32488021,3715700018621,3911,616
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1418,1245969321,0221,40018653424,53818923734,5492,219
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16211,2048529720,7391,29322,52210300026134,4652,248
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4725436716,13395643,33214500018826,9371,644
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17110,6808947816,4961,10121,5427111,9846525230,7022,131
29. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1328,7126887015,08499821,9714611,7497220527,5161,804
30. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ดร.เจริญ ราชโสภา
412,8672236014,46479932,34711500010419,6781,137
31. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
925,9574796112,23482716082726,24227215625,0411,605
32. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1479,1308295910,81380621,5486400020821,4911,699
33. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1439,349711438,34453800000018617,6931,249
34. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายบวร เทศารินทร์
1157,7676675511,07676354,01320000017522,8561,630
35. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1579,7708249720,1901,31554,61819200025934,5782,331
36. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1097,60859611125,2951,48121,6408038,83836922543,3812,526
37. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1076,8975718417,3831,18832,23010300019426,5101,862
38. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1007,4485429924,9371,41643,41613400020335,8012,092
39. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายวิทยา ประวะโข
855,5863786614,66094354,62521900015624,8711,540
40. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
884,7273955712,07680122,2319512,12010714821,1541,398
41. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,1324715813,00289032,6431,06400015721,7772,425
42. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
933,857392142,6701871917350001087,444614
43. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
976,5434955912,76077821,9658911,5356615922,8031,428
44. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
574,0333074610,50865321,6797500010516,2201,035
45. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
725,09037013232,4941,80865,61421112,2491221145,4472,401
46. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1327,8797156110,73078722,1439724,85620819725,6081,807
47. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.ชนาธิป สำเริง
15110,1037796712,99887021,5197311,7437222126,3631,794
48. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
966,617515478,88861711,4986311,6146914518,6171,264
49. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1629,6449736713,46898711,18312714,33017023128,6252,257
50. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึก
22914,2171,21610219,5131,45054,31517400033638,0452,840
51. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1318,1747638417,9041,25522,0419600021728,1192,114
52. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1177,4996585711,89481400023,775017623,1681,472
53. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)
965,6985207414,9441,05319364200017121,5781,615
54. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,4166737918,7431,18911,3685611,6647419829,1911,992
55. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเทวรัฐ โตไทยะ
594,67836511127,6411,58532,4318624,28816617539,0382,202
56. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1429,83171511124,2601,49543,21712711,7153725839,0232,374
57. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
776,09745410122,0661,35444,40517700018232,5681,985
58. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
14410,57183410122,8501,33443,83618312,3278325039,5842,434
59. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
866,3184269422,0471,21454,82521700018533,1901,857
60. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1459,5977609819,7981,29233,19014900024632,5852,201
61. มัธยมศึกษา เขต 31
217223176,1384181513,7466971644,8402,1725064,8963,310
62. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
185123411,3877021815,5238601331,7811,6036658,7763,177
63. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6487685315,8771,0271513,3976171126,7051,1718556,4662,883
64. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
2172275920,2671,37598,8625131333,5021,7378362,8033,652
65. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,5978542724,3121,3591334,4521,8128172,4764,037
66. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
218524185,597386108,323443717,5368373731,6411,690
67. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
87031374514,1779081613,1726781440,5731,8218368,6253,544
68. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278319,6326321513,0146681128,9701,4206352,2482,798
69. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
222229288,8995891513,986658717,4797365240,5862,012
70. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,039720119,926449818,4717275640,5911,921
71. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
444957195,45049944,296256822,4349553532,6291,767
72. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
73. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5164531211,762702717,5468595535,9772,188
74. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
311325207,7585031313,359672921,8091,0034543,0392,203
75. มัธยมศึกษา เขต 22
นายมงคล รุณธาตุ
1105135315,8849422119,802975612,9715508148,7622,480
 6,863460,70437,2045,7341,318,38582,765401358,47318,421197499,16322,72413,1952,636,725161,114