ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายปราโมทย์ แสนกล้า
563,9222728019,1021,08332,606111412,80951314338,4391,979
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
896,0915698318,0081,09243,37814500017627,4771,806
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
937,0915328518,7951,18854,08320800018329,9691,928
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายดำเนิน เพียรค้า
866,3004298619,9141,22175,49526700017931,7091,917
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ดร.สมเกี่ยรติ ชิดไธสง
1187,6476239219,3851,23732,1059812,5939921431,7302,057
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
1147,2885966611,94087819113500018120,1391,509
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
1218,35669710022,2401,55843,58616500022534,1822,420
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา (รักษาราชการแทน)
1038,1206109523,1951,36621,8187811,8217820134,9542,132
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
937,15951313132,0651,85965,38624100023044,6102,613
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
795,91942712730,4651,78364,44521323,40916721444,2382,590
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
1007,0675968818,2661,23043,71015700019229,0431,983
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1249,72778116235,9712,07432,2108237,76629929255,6743,236
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1067,76855311123,4621,44016112400021831,8412,017
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
615,31136716642,2102,32654,15617211,9527023353,6292,935
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15410,1048389920,4001,31943,88916513,71113325838,1042,455
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ( รก. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)
1067,1266647214,01996521,8328500018022,9771,714
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
876,73039710723,4221,35643,41415600019833,5661,909
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
846,16245511825,3311,49876,36928712,2198521040,0812,325
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1699,7066236613,236837161927510,87048524134,4311,972
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
1328,8446958217,8011,12132,27310300021728,9181,919
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ
1078,0075469824,7091,30231,9728612,0409020936,7282,024
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายเธียนไท คำล้าน
865,8014545411,80273021,2425800014218,8451,242
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
1127,72859013632,9892,11053,71218311,9008925446,3292,972
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1337,7967075710,45574922,16610100019220,4171,557
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1257,7016646112,30989017573100018720,7671,585
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
1348,2035999120,5621,37318653424,44818722834,0782,193
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16110,8548239720,4921,28533,45217500026134,7982,283
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1167,2235236816,35598543,36814900018826,9461,657
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายอดุลย์ กองทอง
17310,6319077515,5331,04332,2309111,9846525230,3782,106
29. มัธยมศึกษา เขต 31
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
219026196,0174541311,4906521645,6832,3575063,3803,489
30. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
1102123611,6787551715,1228511230,2031,5136657,1053,131
31. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต
6476725315,8131,0351513,3976171126,7011,1718556,3872,895
32. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3286405920,2221,39987,8584671333,4251,7418361,7913,647
33. มัธยมศึกษา เขต 29
นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร
1115124013,6158572724,2821,3631334,4521,8128172,4644,044
34. มัธยมศึกษา เขต 30
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
332339196,40843098,641471616,0147913731,3861,731
 3,238221,87417,2512,979688,18642,828188163,4508,14895244,00011,7456,5001,317,51079,972