ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
563,9262798019,2201,09132,606111412,80951314338,5611,994
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
885,9645608418,2741,10843,37814500017627,6161,813
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,9195298619,0511,21154,08320800018330,0531,948
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
876,4774478520,6861,14075,50225300017932,6651,840
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
1187,6956249219,4391,23832,1009812,5939921431,8272,059
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
1137,1175926712,13388219113500018120,1611,509
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
1208,29368010122,4241,57243,54816700022534,2652,419
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา (รักษาราชการแทน)
1038,1666129523,2771,38221,8187811,8067220135,0672,144
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
937,18751113132,0861,86265,30923400023044,5822,607
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
775,72041312930,7801,80564,44521323,40916721444,3542,598
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
986,9155859119,1091,27133,08213200019229,1061,988
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1239,68477716235,9102,04642,97711737,75030329256,3213,243
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1047,65854111223,7211,46216112400021731,9902,027
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
625,45436616542,1902,31554,15617211,9527023353,7522,923
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15410,0878269819,7901,29054,54819713,71113325838,1362,446
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ( รก. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)
1046,9656397314,15698732,9429900018024,0631,725
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
876,73839710723,4591,35943,41415600019833,6111,912
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
846,23944711825,4061,50276,29727512,2198521040,1612,309
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1709,8166226513,121817161927510,87048524134,4261,951
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
1338,9987078017,4621,12332,27310300021628,7331,933
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ
1078,0955449824,6551,30031,9728612,0409020936,7622,020
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายเธียนไท คำล้าน
875,8134545511,94373921,2425800014418,9981,251
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
1117,66557213733,8152,10453,78518311,9008925447,1652,948
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1327,8457235810,75178322,16610100019220,7621,607
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,4616586312,72991017573100018620,9471,599
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1338,1095909220,6781,38418653424,44818722834,1002,195
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16110,9018249720,4651,28133,45217500026134,8182,280
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4105426716,16196943,36814900018826,9391,660
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17410,8109137415,4121,03232,1979211,9846525230,4032,102
29. มัธยมศึกษา เขต 31
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
329435175,7794471412,3196751645,2942,2365063,6863,393
30. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
1102123611,6787551715,1258511230,2031,5136657,1083,131
31. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต
6476725315,8901,0281513,3976171126,7011,1718556,4642,888
32. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3286405819,7261,35698,8625131333,4251,7418362,2993,650
33. มัธยมศึกษา เขต 29
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
1115124013,6158562724,2821,3631334,4521,8128172,4644,043
34. มัธยมศึกษา เขต 30
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
332339196,40843098,641471616,0147913731,3861,731
 3,227221,72317,1842,985691,39942,837192167,0498,24395243,58011,6226,4991,323,75179,886