ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
553,8562808119,7211,12532,606111412,80951314338,9922,029
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
875,8895718518,6221,11643,37814500017627,8891,832
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,8865168618,9451,20054,15121400018329,9821,930
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
886,5524528520,3271,13886,58631300018133,4651,903
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจัตุพร บุญระดม
1177,8306349319,7231,24532,1329912,5939921432,2782,077
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายสนอง สุดสะอาด
1096,8375807112,85492019113500018120,6021,535
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1026,76750711625,7091,64175,71224900022538,1882,397
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
977,68757510024,2721,41321,8187411,7206520035,4972,127
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
927,20951113232,7381,88165,30923400023045,2562,626
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
775,86442712931,4361,83964,53521523,40916721445,2442,648
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
1007,3806248918,9891,24933,08213200019229,4512,005
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1259,83580716236,4532,05042,97711737,71629829456,9813,272
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1037,62156711524,8261,47816112400021933,0582,069
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นาง
615,40535816642,4432,31154,15617211,9527023353,9562,911
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15410,19683610020,2711,33654,54819713,71113326038,7262,502
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1057,0546217414,8391,00532,9429900018224,8351,725
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
856,60938810923,8291,32943,50916500019833,9471,882
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
836,15944711925,7181,51676,30327512,2198521040,3992,323
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายโกวิท เพลินจิตต์
1709,6766126613,35782921,9708949,41139124234,4141,921
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายเธียนไท คำล้าน
1298,6436898618,9361,19021,6727700021729,2511,956
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
1067,97551610025,6521,32121,3175712,0409020936,9841,984
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
875,7664635712,52876121,2425800014619,5361,282
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายถาวร คูณิรัตน์
1097,58656213934,5612,10153,61718311,9008925447,6642,935
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1318,0037545911,24281222,16610100019221,4111,667
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,7176836212,34088021,3715700018621,4281,620
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1397,9055869521,2631,41918653424,53818923734,5712,228
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16111,1198459820,9131,30433,82417500026235,8562,324
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4525416716,12895743,33214500018826,9121,643
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17210,8159097716,4061,09221,5427111,9846525230,7472,137
29. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
นายเกิดมี สอนเมือง
1328,7256897015,08999621,9714611,7497220527,5341,803
30. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ดร.เจริญ ราชโสภา
412,8802226014,46479932,34711500010419,6911,136
31. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
926,0254836112,24982716082726,24227215625,1241,609
32. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
1479,1268405910,80880621,5485700020821,4821,703
33. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
นายศุภสิน ภูศรีโสม
1439,326707438,34253800000018617,6681,245
34. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
นายบวร เทศารินทร์
1157,7726715511,08176454,01320000017522,8661,635
35. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
นายวสันต์ สัตยคุณ
1579,7578239720,2831,31254,61819200025934,6582,327
36. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นายภัญญู ภูริศรี
1097,67759911125,5031,48421,6408038,83836922543,6582,532
37. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
นายพรชัย โพคันโย
1086,9885818317,1681,18732,23010300019426,3861,871
38. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
1007,4295469925,1241,43043,41613400020335,9692,110
39. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
นายวิทยา ประวะโข
855,5933786614,68594454,62521900015624,9031,541
40. ประถมศึกษาเลย เขต 1
นายรอง ปัญสังกา
884,7494025712,14380122,2319512,12010714821,2431,405
41. ประถมศึกษาเลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา
966,1424785812,94188832,6431,06400015721,7262,430
42. ประถมศึกษาเลย เขต 3
นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
933,852393142,6701871917350001087,439615
43. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
นายอภิชัย ทำมาน
966,4494966013,02278821,9658911,5356615922,9711,439
44. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
574,0343094610,51865621,6797500010516,2311,040
45. ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
714,96836213332,7031,81065,61421112,2491221145,5342,395
46. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
นางสุภารีย์ โพนเงิน
1327,9627346110,72078922,0839424,85620819725,6211,825
47. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ดร.ชนาธิป สำเริง
15110,1307856813,31689321,5197311,7437222226,7081,823
48. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
นายชัยณรงค์ แสงคำ
966,616517478,90862211,4986311,6146914518,6361,271
49. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ดร.สกล คามบุศย์
1629,6569856713,60898411,18312714,33017023128,7772,266
50. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
นายอนันต์ พันนึก
22814,1711,22310319,7931,45654,12517600033638,0892,855
51. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
นายสุภาพ วงษามาตย์
1297,9487348618,3121,28622,0419600021728,3012,116
52. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
นายยงยุทธ พรหมแก้ว
1177,5656725711,93982100023,775017623,2791,493
53. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก)
965,7725237415,0991,05819364200017121,8071,623
54. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
1177,4606797918,8311,19311,3685611,6647419829,3232,002
55. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายเทวรัฐ โตไทยะ
594,71136511127,6201,59132,4318624,28816617539,0502,208
56. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
นายไพรวัลย์ จันทะนะ
1419,70770811224,6361,51543,21712711,7153725839,2752,387
57. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
นายจุฬา ชิณวงศ์
745,77243610422,5191,36933,50912600018131,8001,931
58. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
14110,36381710323,2021,35743,83618312,3278324939,7282,440
59. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายประสงค์ สุภา
866,3514309422,0891,21254,82521700018533,2651,859
60. ประถมศึกษามุกดาหาร
นายมารุต อุปนิสากร
1449,4937469919,9191,30233,19014900024632,6022,197
61. มัธยมศึกษา เขต 31
217223176,1384181513,7466971644,8402,1665064,8963,304
62. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
185123411,3877021815,5238601331,7811,6036658,7763,177
63. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
6487685315,9141,0271513,3976171126,7051,1718556,5032,883
64. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
2172275920,2671,37598,8625131333,5021,7378362,8033,652
65. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,6388502724,3121,3591334,4521,8128172,5174,033
66. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
218524185,597386108,357443717,5368373731,6751,690
67. มัธยมศึกษา เขต 25
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
87031374514,1779081613,1726781440,5731,8218368,6253,544
68. มัธยมศึกษา เขต 20
นายมรกต กลัดสอาด
663278319,7046301513,0146681128,9701,4206352,3202,796
69. มัธยมศึกษา เขต 19
นายไพโรจน์ พรมสอน
222229278,4295551614,589686717,4797365240,7192,006
70. มัธยมศึกษา เขต 21
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
2155253512,039720119,926449818,4717275640,5911,921
71. มัธยมศึกษา เขต 26
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
444957195,45049944,296256822,4349553532,6291,767
72. มัธยมศึกษา เขต 27
ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
2212283510,2388201311,1136631025,0471,2856046,6102,796
73. มัธยมศึกษา เขต 24
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
121,153174245,5224531211,762702717,5468595535,9832,188
74. มัธยมศึกษา เขต 23
นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
311325207,7644991313,359672921,8091,0034543,0452,199
75. มัธยมศึกษา เขต 22
นายมงคล รุณธาตุ
0005416,0159552119,802975612,9715508148,7882,480
 6,831458,31736,9135,7661,326,62482,920404361,24018,512197499,16322,71313,1982,645,344161,058