ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
563,9152798019,2171,08932,606111412,80951314338,5471,992
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
885,9645608418,2741,10843,37814500017627,6161,813
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
926,9295318619,0511,21154,08320800018330,0631,950
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายดำเนิน เพียรค้า
876,4684458520,6791,14075,50426200017932,6511,847
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ดร.สมเกี่ยรติ ชิดไธสง
1187,7036249219,3831,23532,1059812,5939921431,7842,056
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
1137,2035906712,07288519113500018120,1861,510
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายประกิจ พุ่มพฤกษ์
1218,40269510022,2751,55843,58616500022534,2632,418
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา (รักษาราชการแทน)
1038,1636129523,3141,38121,8187811,8067220135,1012,143
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล
947,27851813031,9551,85465,38624100023044,6192,613
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
775,72041312930,7801,80564,44521323,40916721444,3542,598
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
997,0285949018,9391,25433,08213200019229,0491,980
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1229,52276816436,2912,09132,2108237,75029929255,7733,240
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1057,70054411223,6651,45616112400021831,9762,024
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
615,35336816642,3102,33254,15617211,9527023353,7712,942
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
15410,0878469819,7861,29254,54819713,71113325838,1322,468
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ( รก. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)
1067,1406767214,05796921,8328500018023,0291,730
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
876,73839710723,4631,35943,41415600019833,6151,912
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
846,21444411825,3541,50276,29727512,2198521040,0842,306
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1709,8246246513,121817161927510,87048524134,4341,953
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
1328,8917008217,8351,14832,27310300021728,9991,951
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ
1088,1675539724,5951,28631,9728612,0409020936,7742,015
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายเธียนไท คำล้าน
865,8524505411,81673121,2425800014218,9101,239
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
1117,69257813733,7042,11153,72118311,9008925447,0172,961
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1327,6927025810,72877622,16610100019220,5861,579
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,4736606312,62388717573100018620,8531,578
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1348,2386019120,5801,37718653424,44818722834,1312,199
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16110,9018249720,4651,28133,45217500026134,8182,280
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1167,2935346816,36198543,36814900018827,0221,668
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17310,6839057515,5351,04032,1979211,9846525230,3992,102
29. มัธยมศึกษา เขต 31
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
17013206,1424671311,5076481645,6832,3575063,4023,485
30. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
1102123611,6787551715,1258511230,2031,5136657,1083,131
31. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต
6476725315,8901,0281513,3976171126,7011,1718556,4642,888
32. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3286405819,6781,35298,8625131333,4251,7418362,2513,646
33. มัธยมศึกษา เขต 29
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
1115124013,6158562724,2821,3631334,4521,8128172,4644,043
34. มัธยมศึกษา เขต 30
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
332339196,40843098,641471616,0147913731,3861,731
 3,227221,60517,2232,988691,63942,848189164,4188,18195243,96911,7396,4991,321,63179,991