ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
573,9882967919,4441,10632,606111412,80951314338,8472,026
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
นายสง่า จันทร์วิเศษ
885,9915768418,3671,10643,37814500017627,7361,827
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
937,0015338518,8461,19254,15121400018329,9981,939
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายปราโมทย์ แสนกล้า
876,4914498520,8611,15275,37125100017932,7231,852
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
1177,7666269319,8871,25232,1329612,5939921432,3782,073
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
นายฐานันดร บรรดาศักดิ์
1127,1035886812,28489319113500018120,2981,516
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
นายพีรพงศ์ สุรเสน
1208,29267910122,4281,57143,54816700022534,2682,417
7. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
1048,3356249423,2471,38121,8187811,8067220135,2062,155
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
937,19651613132,1821,86265,30923400023044,6872,612
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
นายสุชิต ชมภูวงศ์
785,90942112831,0171,79464,44521323,40916721444,7802,595
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายศักดา จันทร์ฝอย
997,1726009019,0501,26433,08213200019229,3041,996
11. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1239,77579016236,0842,05242,97711737,75030329256,5863,262
12. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
1047,74555011224,0181,47516112400021732,3742,049
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นางภานิชา อินทร์ช้าง
615,28935316642,3092,31654,15617211,9527023353,7062,911
14. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
1529,98983110020,0401,29954,54819713,71113325838,2882,460
15. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
นายธีระพงศ์ บุษบงก์
1036,9526287414,49399732,9429900018024,3871,724
16. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
876,72639410723,4841,34843,41415600019833,6241,898
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
846,24545511825,5111,50376,29727512,2198521040,2722,318
18. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1699,7926116513,202820161927510,94347824034,5561,936
19. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายวิชัย แสงศรี
1318,7596968318,0161,15032,27310300021729,0481,949
20. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ
1078,1275519824,7781,29331,9728612,0409020936,9172,020
21. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
นายเธียนไท คำล้าน
845,4734345812,65477121,2425800014419,3691,263
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
1107,58956013833,9782,10953,78518311,9008925447,2522,941
23. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
นายอดุลย์ กองทอง
1317,8357315911,19980922,16610100019221,2001,641
24. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
1227,5616666312,86590817573100018621,1831,605
25. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
นายธนชน มุทาพร
1378,1846019220,7321,38918653424,44818723234,2292,211
26. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
นายมนัส เจียมภูเขียว
16110,9898389820,8371,29333,82417500026235,6502,306
27. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
1177,4265446716,15896843,36814900018826,9521,661
28. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
นายธนัญชัย สายสุด
17410,9409127516,0711,06421,5427111,9846525230,5372,112
29. มัธยมศึกษา เขต 31
นายกิตติ บุญเชิด
217223175,9844171513,6767181645,2152,2365065,0473,394
30. มัธยมศึกษา เขต 32
นายรณชัย สุขสมบูรณ์
1109133511,3617801816,1589431230,3421,5556657,9703,291
31. มัธยมศึกษา เขต 33
นายสำเริง บุญโต
6476725315,8771,0271513,3976171126,7051,1718556,4552,887
32. มัธยมศึกษา เขต 28
นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3286405819,7871,36098,8625131333,4251,7418362,3603,654
33. มัธยมศึกษา เขต 29
นายพิทยา ไชยมงคล
1115124013,7418542724,2821,3631334,4521,8128172,5904,041
34. มัธยมศึกษา เขต 30
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
329439175,239359119,577542615,6687913730,7781,731
 3,221222,09217,2522,993696,03142,934195170,0618,43095243,37111,6576,5041,331,55580,273