การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคอิสาน
ช่วงเวลา   05 พ.ค.62 - 11 พ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร232 232 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว262 262 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร188 184 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง143 65 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ176 176 1416 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย183 61 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า179 179 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย214 64 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์181 37 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน225 18 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น201 185 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์230 28 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์214 214 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย192 177 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ292 49 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)217 160 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง233 199 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง192 189 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ186 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี258 257 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ( รก. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)180 180 112116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม198 198 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี210 210 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด252 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์240 230 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี216 118 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ209 56 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน144 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข254 216 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล83 41 22 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 29นายพิทยา ไชยมงคล81 81 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค37 26 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด50 50 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์66 41 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต 85 59 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6503 4257 5 1 6 1 2 1 6 1 0 0 1 2 1 0 27 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/10/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน