การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคอิสาน
ช่วงเวลา   05 พ.ค.62 - 11 พ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 1228 232 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว261 262 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร188 184 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายปราโมทย์ แสนกล้า143 65 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ176 176 1416 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย183 61 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายดำเนิน เพียรค้า179 179 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 5ดร.สมเกี่ยรติ ชิดไธสง214 64 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายฐานันดร บรรดาศักดิ์181 37 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายประกิจ พุ่มพฤกษ์225 18 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา (รักษาราชการแทน)201 185 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล230 28 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์214 214 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย192 177 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ292 49 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)218 160 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นางภานิชา อินทร์ช้าง233 199 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง192 189 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ187 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี258 257 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ( รก. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)180 180 112116 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม198 198 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี210 210 11114 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายอดุลย์ กองทอง252 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายถาวร คูณิรัตน์241 230 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายวิชัย แสงศรี217 118 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ดร.ไครรัตน์ โคสะสุ209 56 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายเธียนไท คำล้าน142 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข254 216 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล83 41 22 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 29นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร81 81 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 30นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์37 26 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 31นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 50 50 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์66 41 11 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต 85 59 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6500 4257 5 1 6 1 2 1 6 1 0 0 1 2 1 0 27 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (04/08/21) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน