ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นาย 4,58017,0462,2527123,94900000000000000000000000000000000000000000000000000
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี 3,42611,6831,655016,76400000000000000000000000000000000000000000000000000
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน8 9,09331,0384,5167944,7269735216506144772,81827103,56611580418601,1056062,87518103,6627172,86718103,7654132,2696802,75015136001511541005616680614101,11310445286064255
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์65 5,65218,4743,669027,7958543,4042,54806,8063,50715,7993,417022,7231,1625,7751,64608,5833,98815,8773,004022,8692,2848,6432,138013,0655611,85162103,033206598134093820660814009541,1985,4761,88708,5618905,7901,96208,642204
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน) 3,49612,6852,588018,76900000000000000000000000000000000000000000000000000
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา5 3,99115,6412,413022,045831271031015176423601,1510167188035525482527101,3501694822710922391011010241204300632043006393454233078093307233063313
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง26 4,59913,9093,160021,6682781,43278202,4923963,9801,12305,49910483850001,4421,0224,6661,29106,9799884,0951,23006,3131131,13857301,82433231580322332315803223501,30749802,1553071,09444001,841103
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน11 1,4925,48665007,6280030403041742,67741403,265851,18523401,5049193,67626804,8634572,67435403,48525273002980000041312003531981,12531101,6341394761440759147
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย63 5,89417,3823,461026,7376225372501,0403,37314,2563,152020,78131187139301,5754,76414,4962,81314522,2181,8425,6011,26008,7034151,45237802,24528096422901,47327493722601,4374,47713,6192,993021,0894,61115,3242,942022,8771462
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง59 7,46423,9035,270036,6375673,7242,70706,9981,28111,0752,835015,1913311,50674202,5792,1399,6762,473014,2881,8628,0332,001011,8965963,5291,16005,2858425111904548430213105177712,9071,51105,1896192,7161,34204,677178
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง16 5,43816,6983,83416226,13203427803121951,90793303,0351199411803311,0473,43174705,2257712,70991804,398106399820587026100360318039012902515401161025151119
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน)28 5171,55029502,36222494370001,8674684,20588705,5601461,62140902,1761,2325,15583807,2259614,45685706,2742881,91646702,6711018012703173526716504674323,21569904,3463102,56764703,524160
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่29 4,54814,8603,0409422,54221663740501,2585383,20773204,4771531,36921601,7389654,7371,09506,7978203,92470905,4533371,90846302,7089839600494104396005004012,365700983,5643191,50653602,361102
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์47 5,28320,6083,520029,4113261,8671,15303,3464846,3861,56508,4352841,97929302,5561,3907,0361,27209,6989395,2531,07907,2713452,16164603,152113449115067711344911406764082,12550603,0393611,64642702,434154
15ประถมศึกษานครพนม 1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1)1 8,15428,8274,131041,1120400404004041001434007340074000400000000000400400000
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 6,90922,3943,901033,20400000000000000000000000000000000000000000000000000
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร4 6,60322,4373,635032,6753410648018834215480297341064014434106401443410640144000000000000000341064014434106401442
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ 10,67532,8464,96735548,84300000000000000000000000000000000000000000000000000
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ34 8,42126,6905,3554140,5073811,6971,07403,1521,0138,3581,289010,6603901,86441302,6672,5499,6491,473013,6711,7817,3321,2554110,4095591,92450702,990237000938027614204984882,40463803,5302651,51744202,224176
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์34 6,65022,0914,2696433,0744341,69684102,9719374,7231,43007,0904591,91663603,0111,2455,3361,20007,7811,2324,4451,12606,8032891,69269202,673666651370868664784305873401,34747502,1622941,30047502,069110
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1 4,42318,2963,691026,41000000000000000000000000000000000000000000000000000
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2) 5,11814,1912,545021,85400000000000000000000000000000000000000000000000000
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม 3,80112,3252,023018,149000000450045000000450045000000000000000000000000000000
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา6 5,14516,6012,668024,41444137135031671296710438469480121200485131081616240113106941212839805020050582300312712033018056633010417
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์53 6,86124,9404,63318936,6234781,7842,123444,4298358,2042,383011,4224513,2461,30405,0012,0709,8652,2682014,2231,7247,8602,27711011,9715562,90171104,16887233680388872336803885062,4169711104,0034402,1397761103,465253
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.11 5,18919,2852,234026,70800808000000000000000000000000000000000000000001455069
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์ 6,12721,0453,5207730,76900000000000000000000000000000000000000000000000000
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 3,70512,9582,176018,83900000000000000000000000000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์ 8,23225,9984,333038,563000001346005900000134600591346005900000000000000000000000003
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 5,30821,0403,3008429,73200000000000000000000000000000000000000000000000000
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร 7,60224,4114,769036,78200000000000000000000000000000000000000000000000000
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2 7,11426,9313,632037,67700000000000000000000000000000000000000000000000000
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 5,57817,6213,77340527,37700000000000000000000000000000000000000000000000000
34ประถมศึกษานครราชสีมา 130 7,80228,5903,287039,6794591,56496602,9891,4659,1791,107011,7512721,58830402,1642,39710,0141,388013,7992,1869,2181,236012,6401,1604,78164936,5938924200331812101203039833,99047805,4518333,12538304,341186
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี 5,36919,4013,273028,04300000000000000000000000000000000000000000000000000
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ 6,42320,8014,64116732,03200000000000000000000000000000000000000000000000000
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง 6,66121,2005,590033,45100000000000000000000000000000000000000000000000000
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม8 6,60120,0445,68243032,7571613632704796598037101,4161631717005033291,00537101,7052011,02637101,598761891660431721772102707217721027013760426801,00921657723401,02768
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด49 4,53013,6432,491020,6642331,391970322,6266674,8911,07906,6372271,33548502,0471,1724,85198607,0098844,05486105,7994931,68833802,51959298490406592574903655482,12434603,0183901,48629802,174154
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน11 7,42425,0395,92836438,7552861,470434422,2324683,237434424,1814702,06017802,7088243,503507424,8765892,948507424,0864121,894283422,631111480015911206002175632,552185423,3424032,711185423,34197
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)1 7,35725,0015,270037,628008080114001140050537114001510000000000000000000000000000002
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง41 9,27630,1107,113046,4994582,3511,60204,4118057,5911,890010,2863231,37460902,3061,8187,6071,600011,0251,5556,8301,61009,9957552,90466904,3281444827907051444827907055271,84573903,1112821,50652602,31476
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม22 9,43030,2316,628046,2893621,47368402,5195794,0941,23705,9102058079601,1081,1034,3271,00406,4347043,22076604,6902921,41241002,114631856025463185002484401,82037102,6313101,76946202,54188
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย35 6,09720,1073,448029,6521221,26471702,1034014,74892706,076126476130107421,3875,6271,75408,7687102,46583104,00699416241075651189002405122941032125496334901,56620390324301,34996
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 15 12,18639,4537,04424558,928193861650570811,17616501,4227218713303921967390093515678813301,077110461133070400000000001093141650588109314165058821
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 7,08822,4364,651034,17500000000000000000000000000000000000000000000000000
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ10 11,40734,9217,94131154,58012735935008365862,91334903,8485162,09922002,8357073,40949504,6116923,04349504,23019763024201,0696015812003386015812003385702,558332873,5474751,978220872,76062
48ประถมศึกษายโสธร 1นายบุญโฮม จิตต์เพียร 4,29415,6902,965022,94900000000000000000000000000000000000000000000000000
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา 4,60114,9953,17914422,91900000000000000000000000000000000000000000000000000
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)31 8,73326,4614,8332440,0512029441,327242,4973232,0561,368243,771163604365241,1566582,8541,002244,5384031,8531,097243,37717985738501,4211022195803798317562032019296836501,52514684033201,31888
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม8 5,26216,3742,796024,4322518435705662521,62319402,069322054902863851,40714901,9413861,3687201,826170504006741759007617590076281963702612819637026162
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 312 7,60822,1624,34426634,3808535478801,2272341,06548801,787010618102871,0393,22345704,7191791,1295271662,001693082548639046690115046690115283022150545289894022045
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี11 8,66127,1894,96624041,05613969136301,1932491,64029602,185441194102044851,43332102,2392981,14525401,6972477564401,047952780037314143420577190551007411823940057633
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด 6,91624,4783,55341635,36300000000000000000000000000000000000000000000000000
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์5 5,85726,2704,071036,1984939511205561581,76611202,03600720722091,58911201,9102191,56111201,8921019002900000000001087112020908711201999
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด9 5,56619,9383,669029,1735034740043788731300849461421802062101,08815101,4491459838401,212192180023719920011119920011134387840505342412202978
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี3 7,57824,7065,580037,8641644803006745365988080000200206618988034366462880616135000630000000000015150300151503021
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์10 4,09712,7773,208020,082015318903421321,28820601,626605379806953571,88516502,4074681,52815502,15197308610466000000000018873510401,027122508941073439
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.5 8,41231,8908,07612048,49800000000000000000000000000000000000000000000000000
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 5,93921,1454,23518231,50100000000000000000000000000000000000000000000000000
61ประถมศึกษาอุดรธานี 11 8,68630,4896,96517746,31716380054163800541638005416380054163800541638005416380054163800541638005416380054
62มัธยมศึกษา 21นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 0025,90416,73442,63800000000000000000000000000000000000000000000000000
63มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก1 0029,22520,99950,22400690690000000000000000000000000000000000000698415300000
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)8 0022,85015,43138,281003,6925774,269002,6516313,28200450102552002,8382,0244,862001,7261,1422,8680041738680300224004913004,5773,0167,593008417441,58527
65มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 0021,46717,86839,33500000000000000000000000000000000000000000000000000
66มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย 24337,90030,52368,46800000000000000000000000000000000000000000000000000
67มัธยมศึกษา 26(รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม 0018,95915,93534,89400000000000000000000000000000000000000000000000000
68มัธยมศึกษา 27นายโกศล ฐานะ8 0024,32322,34146,664009723981,370001,2222871,5090017076246002,5202,1614,681001,6531,2432,896001,6921,2682,96000229310013183214001,8271,6533,4800033129462529
69มัธยมศึกษา 28นางรัตติกร ทองเนตร (รักษาราชการแทน)83 0032,75330,15562,9080026,7623,69730,4590020,6048,20328,807001,5271,6863,213009,7509,20818,9580028,60925,92254,531005,6205,09410,714009568301,786009598331,792004,7315,0069,737002,8933,0615,95463
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง2 0039,69036,18775,8770013013001640164000000015992251006094611,0700020626000000000000159922510015992251
71มัธยมศึกษา 30ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 0017,66414,23431,89800000000000000000000000000000000000000000000000000
72มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด 0035,92034,43070,35000000000000000000000000000000000000000000000000000
73มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์38 0031,90127,57659,477007,68107,6810011,2081,16212,370002,6433,6096,2520016,26614,18630,4520018,29413,80632,100003,0733,5336,60600261483090028430314008,1547,22315,3770017,6657,97425,639131
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)29 0030,54326,16256,705005,1364315,567007,0426037,6450501,9641,4103,424007,9546,18814,142007,3805,78313,163002,1571,7293,8860036140376400319306625004,6104,0928,702004,1813,6857,866116
75มัธยมศึกษา 20นายอดิศักดิ์ มุ่งชู32 0030,90922,29753,206005,14505,145005,9695726,541007807291,509005,5164,2159,731004,3743,9348,30800292234526001621800301040003,2592,9646,223002,4669603,426143
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์1 0022,60718,46041,0670018601860018601860000000186188374001861883740018618837400000000000018618837400186188374
รวม 994 386,9511,297,474667,920354,0392,706,3846,815 32,081 73,352 5,245 117,493 20,569 138,754 80,173 11,524 251,020 6,736 35,458 18,048 7,646 67,888 37,835 152,888 75,068 38,493 304,284 26,616 112,590 87,821 52,862 279,889 9,181 41,230 23,899 12,491 86,801 1,833 6,853 3,022 1,294 13,002 1,983 7,375 3,277 1,271 13,906 14,706 59,974 43,337 24,680 142,697 12,568 53,922 42,698 17,272 126,460 4,922
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน