ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน35 4,57416,7502,1407123,5351981,1231,52802,8497967,3841,880010,0603432,09840602,8471,6107,8991,5047111,0849434,6751,20206,8204211,76158602,76832117960245321529302779565,2981,382717,7076002,8881,079204,587170
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี15 3,55311,1671,481016,20102401,06101,3016295,7601,02407,41300980981,4657,46282509,7521,3547,1131,04709,5141792,66559203,43600000000003441,79639802,5385886443001,3526
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน58 8,97630,5444,3807943,9793121,40788402,60391312,0343,476016,4233862,63077503,7916,70025,7413,7357936,2556,48124,6963,4317934,6874712,19324602,91021668188098521689610401,2165675,20860406,3794143,88560704,906282
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์68 5,66018,4743,669027,8038543,4042,68406,9423,50715,9343,553022,9941,1806,0121,78208,9744,12816,3663,140023,6342,2848,6432,138013,0655611,85162103,033206598134093820660814009541,4006,0802,02309,5031,0926,3942,09809,584227
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายบุญชู สิทธิสอน (รักษาราชการแทน)19 3,61612,5532,564018,7331471,52284002,5092233,98366504,8714470134201,0876233,56084805,0312422,27554703,0648261916808694117312022641168100219143482243086853422131060686
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา44 4,08415,2942,310021,688814042,28302,76865514,3982,054017,1074849034008783,58214,5792,284020,4455012,34070103,5422311,53036102,122128450322090012845074065212270129501,1181225542600936335
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง53 4,63913,9403,230021,8093041,5291,20803,0414564,3212,72207,4991482,98655503,6891,54312,7051,998016,2461,50912,7111,903016,1236699,1031,189010,96133231580322332315803223501,64066002,6503071,09444001,841111
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน11 1,4925,48765007,6290015001501772,85545203,4840011401149733,89930605,1784822,86839203,74225273603040000041312003532101,17731101,6981396081640911160
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย63 5,89817,3953,462026,7556225372501,0403,37314,2563,152020,78131187139301,5754,76414,5582,81314522,2801,8425,6631,26008,7654151,45237802,24528096422901,47327493722601,4374,47713,6812,993021,1514,61115,3862,942022,9391462
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง59 7,45823,8925,270036,6205673,7242,70706,9981,28111,1532,835015,2693311,50674202,5792,1599,7542,473014,3861,8628,0332,001011,8965963,5291,16005,2858425111904548430213105177712,9071,51105,1896192,7941,34204,755181
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง46 5,41816,2453,5376625,2666829599001,3536404,2002,464357,33920736656001,1333,97512,7172,9356619,6933,71013,2993,1746620,2497763,75761005,1439136110605589137114906112351,411959252,6301771,449928252,579414
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง (รักษาราชการแทน)48 6011,85938302,8433201,4881,07302,8817556,6351,28408,6741802,08752702,7941,99713,7161,325017,0382,57811,8751,314015,7675212,78574804,0544128512704536638217906277298,3991,036010,1645534,14292205,617374
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์30 4,57514,8343,0339322,53521663741501,2685383,20774204,4871531,36921601,7389654,7371,09506,7978203,92470905,4533371,90846302,7089839600494104396005004012,365756983,6203191,50653602,361108
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์46 5,27520,5793,521029,3753261,6741,15403,1545276,5791,56608,6722841,97929302,5561,4197,1161,27309,8089685,3321,08007,3803452,16264703,154113449115067711344911406764082,12650703,0413611,84042802,629154
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช45 8,02427,8993,222039,145393811,689282,1371,0876,4612,856010,4046348935909112,0917,1413,0947512,4011,8296,4222,924011,17510234416406108623316404838623316404834872,7681,18504,440145494239087846
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 6,87722,3233,901033,10100000000000000000000000000000000000000000000000000
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร33 6,68422,3973,673032,7542511,2931,41302,9574524,5891,72806,7692491,09832201,6697773,912968275,6848253,19993704,9613061,13037001,80618249750684182497406834833,2031,19104,8773972,5701,00303,970111
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ72 10,84932,7894,98035548,9734161,35991902,6941,41015,0444,7796821,3011781,70040202,2805,41422,1434,77335532,6854,05916,3313,84443424,6684872,32582213,635149689128096614970212809797703,16374704,6806852,98454904,218587
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ75 8,36125,4175,1933839,0097963,5892,957417,3831,66113,5413,5324118,7759884,7341,237417,0005,86120,8794,1054130,8864,37316,5823,4444124,4409743,879891415,7852401,008237411,5264161,605381412,4431,0727,2942,9884111,3958796,6682,5984110,186682
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์57 6,59221,9844,2056432,8456272,7421,67205,0411,3587,6542,739011,7515252,6571,02104,2031,9198,0512,2976412,3311,7708,1841,9896412,0076453,8501,11005,6058876519901,0528958310507775922,5801,104644,3405062,1391,017643,726223
21ประถมศึกษาขอนแก่น 138 4,37917,8873,330025,5961449571,52602,6271752,0971,85604,1282521,6511,01702,9206133,8301,95206,3955323,3781,61705,5273381,8651,18603,3897154628309009061533501,0403141,9621,22703,5032441,38984202,475160
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2) 5,11814,1912,545021,8540000000000000006751,93023402,839171420234082508713502220000000000031423405480000040
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม18 4,03611,9732,001018,01015086345101,4641821,76745402,40310465517109303661,63035802,3544031,59447302,47011645516607375521600271552160027120494326701,41424296624101,44938
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา49 4,94715,3202,4246622,7577342,86495104,5499315,6671,08807,6863822,02333502,7401,7627,3569626410,1441,2345,2861,02307,5435852,02063003,23518973711501,04119764311009506233,13557904,3375282,46257703,567139
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายสุขสันต์ คุ้มบัว (รก.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5)66 6,73924,5284,215035,4825922,4302,616445,6821,01110,1342,923014,0684763,7301,65605,8622,27512,0752,6442017,0141,9499,6062,74511014,4106453,38985804,89287233680388872336803885012,5901,0951104,2964592,3059271103,801279
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นายปัญญา มาศวรรณา รก.ผอ.สพป.มค.137 5,18919,2852,234026,708001,79501,79503,6131,70305,316033531506509354,3882,06907,39204293500779010701700000000009094,4462,02507,38003,5341,59005,1241
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์65 5,63918,4872,86013727,1234752,8041,67704,9561,2338,2361,706011,1755172,991440103,9583,06510,5291,74313715,4741,8577,9251,63713711,5564622,61475603,8321286448908611286449908717063,41277904,8975212,75481104,086236
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายปัญญา สาระกุมาร37 4,26612,4522,054018,7723981,5151,10103,0149227,0341,37109,3273401,61073202,6823,04110,2981,417014,7562,1968,7211,435012,3521,2754,34142606,0428526800353122373905047022,23668703,6255881,89368703,168333
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นางกัญญา ทาสระคู(รักษาราชการแทน)50 8,23425,9954,331038,5601651,3811,33402,8804004,0111,20205,6131851,21927901,6831,0855,7101,41408,2098324,1421,39106,3653932,09974703,239143474104072114347410407214421,70035302,4953571,30826101,92675
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 5,31421,0293,3008429,72700000000000000000000000000000000000000000000000000
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร 7,55323,5653,800034,91800000000000000000000000000000000000000000000000000
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว 6,89825,2383,477035,61300000000000000000000000000000000000000000000000000
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร17 5,40817,5663,67040527,0491446621,10901,9153624,4941,24206,0984229543807751,2685,2221,068537,6111,0023,96082505,7873001,35740762,0700030360434314981931,0176501812,041101644427301,202121
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง46 7,75528,4403,176039,3715361,9042,03204,4721,84614,6992,289018,8343722,07243702,8813,37816,1772,411021,9664,66220,1832,412027,2573,20811,8681,390316,4690070708180261,3805,3641,03607,7801,0464,3931,01006,449295
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2 5,36919,3823,277028,02800000000000000000000000000000000000000000000000000
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ2 6,40220,6374,57516731,78101530015301530015309300936315300216631530021639930013200000000003993001323993001324
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า27 6,60120,9565,469033,0261128691,61302,5945543,2201,47005,2442261,53855102,3151,4525,4231,53208,4071,0584,4661,29006,8144931,71038702,5901584226306431925116807718691,98277503,6264241,75287403,050154
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม55 6,63519,9445,71475933,0521341,1822,52703,8434854,4152,23707,1371631,377464102,0141,3144,9001,5571107,8819393,8861,29306,11821680849361,52310224221394041022746004365572,83487604,2674361,63963502,710233
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด63 4,52513,6402,481020,6463572,0851,36903,8111,0486,9661,56309,5773982,01660903,0231,8436,9971,340010,1801,3565,5781,15508,0896712,25236803,2911445387907611444977907209143,13548404,5337562,49244603,694269
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน33 7,49324,8235,98336238,6614422,2331,372604,1078916,4271,388608,7667903,332815975,0341,7217,7171,59617711,2111,0844,6741,275707,1035922,627875704,164934231402868493569132288221,0104,051740605,8616893,801613605,163191
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)41 7,31124,1115,179036,6013641,6591,44503,4685996,5581,78508,9421791,51932702,0251,7087,7831,830011,3211,5616,7821,708010,0513062,12366903,098352240025962303003655923,16073504,4873691,94440302,716142
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง83 9,12329,4346,931045,4887484,1453,67608,5691,63914,8144,214020,6676483,2451,21805,1113,76817,7114,099025,5782,92013,8293,385020,1341,1844,8391,25207,275204633109094620463310909461,0045,0231,52207,5496744,5911,20506,470227
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม33 9,33029,6886,557045,5756733,2871,24705,2079437,1141,86009,9172431,05937101,6731,8477,4221,663010,9321,1405,8301,26408,2343303,12265504,1076318560254631851302616404,05769405,3914223,81180905,042135
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย45 6,11520,0623,456029,6333131,77086302,9466965,6411,11307,4503361,304360102,0101,8947,2552,154011,3039853,8711,20106,0573081,15932101,78824589810001,24324593814101,3245292,13360303,2654122,03244702,891109
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ25 12,16338,7586,55624557,7222231,23473402,1915144,67164105,8263371,30222201,8611,4444,76334106,5489373,59452105,0524551,84033402,62926386614001,26929792014001,3573271,38330402,0143041,23123901,774146
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)25 6,96121,9684,513033,4421951,4501,00202,6473193,14098804,44716859627401,0389823,36761204,9617173,01985304,5892581,21022501,693102461005631023883605263511,49018902,0304201,45913402,01362
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ59 11,36534,2717,59742153,6544712,0712,09704,6391,55311,3102,6076515,5358674,9121,007656,8513,47113,1772,7806519,4933,33112,4912,8986518,7858913,9171,805656,67820472223201,15819764929201,1381,5436,7891,2341079,6731,0644,9871,046977,194327
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง44 4,22114,9522,677021,8502521,35287302,4775114,2701,05805,8392591,78149102,5311,1064,8601,08307,0498644,0411,21306,1184261,41360802,447792397032579239703255862,6861,03404,3064072,04989703,353115
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา33 4,53814,5582,86014422,10018670054101,4274783,38277104,6319653116087951,0994,40482506,3281,0143,95668305,6533541,37231002,036912753103971283849406064181,47561602,5092401,09044401,774135
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)46 8,67325,9104,6362439,2433331,4011,681243,4398764,7091,637247,2463691,788525242,7061,4025,3111,393248,1308973,8681,456246,2453341,67149002,4951243065604861052626004276722,83974304,2545522,43056103,543167
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 34 5,26615,9022,505023,6732271,0881,24302,5589156,6391,04208,5962141,27633001,8201,8497,03776109,6471,9375,83051008,2776391,90317002,712143920551092796404524142,14516002,7193421,97516002,477264
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 331 7,58922,0004,28926634,1443061,2511,64203,1995823,8581,57406,01419681463201,6423,20110,2522,31317415,9407243,2261,2881665,4042131,14325181,61500000000004111,52732702,2654001,24820601,854128
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี26 8,57926,6654,83624040,3201921,27684202,3105334,40670805,64715072915401,0331,3564,37072406,4501,0413,82464305,5085471,83524802,6306217710240125403605343661,20013701,7032298028801,119108
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด44 6,66621,1143,053030,8335216870009201041,1851,78303,072915361671038973,95912,1072,494018,5607302,2591,86604,85520594355301,7013910900148391090014825999320201,45421686920201,28733
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์65 6,05825,3333,7028335,1766725,2761,85207,8002,35314,1782,018018,5492382,16059902,9972,82414,8182,1708319,8952,06212,4741,5888316,2079095,59758307,08915668426001,10015668424101,0811,3636,9281,27009,5618744,19674705,817326
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด57 5,73819,9873,695029,4203011,9401,083403,3649486,6351,663409,2863421,730276152,3632,73912,1192,349017,2072,00710,0072,127014,1414382,42548103,3442468531801,1172327513401,0175713,20959604,3765402,94536803,85394
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี30 7,60524,3905,475037,4704402,0091,33203,7817735,1641,09007,0272301,04536301,6381,4775,4241,10908,0103,97313,1863,832020,9915841,98032002,88415842800586158428005863421,14019601,6782709187101,259103
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์10 4,10312,5503,086019,739018818003681871,63920602,032606789808364582,28616502,9095691,92915502,653152459610672000000000018875910401,051122508941073452
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์21 8,48631,4898,03012048,12515964283201,6333032,54081403,6576680631301,1856682,84368604,1974532,06756203,08216576215601,0832674001002674001002341,10831001,65212866024701,03566
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี58 5,74319,3013,41378029,2373372,1172,06304,5178256,3891,86509,0791661,47153802,1751,4545,3631,33908,1561,2564,8711,41107,5382691,47862102,36816967522301,06718474430501,2335012,32559503,4213901,89846802,756135
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์47 8,45129,7336,76517745,1264371,9502,20504,5928529,6301,879012,3619395,2371,04107,2172,2689,9361,974014,1781,9389,4591,572012,9696442,49947403,61720482813301,16520187115201,2249044,9671,54507,4166083,35698604,950232
62มัธยมศึกษา 21-19 0025,24317,15242,395001,3823061,688003,249943,343006404581,098005,4663,6069,072003,5182,3475,865007094751,1840027325900242549003,1692,0415,210002,0981,4443,54291
63มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก44 0028,61020,58349,193005,9621,1097,071008,3114,87313,184002,4702,0494,5190012,3378,82721,164008,6966,06314,759002,3381,7634,10100523305828004322997310609,0576,78115,8980508,0415,72813,819251
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)34 0022,21114,94637,157009,1025979,6990012,0731,00113,074001,0146081,6220014,79310,48225,2750011,3848,58119,965004,9554,2609,215001510250075421170011,7927,61519,407008,4216,29814,719191
65มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 0021,46717,86839,33500000000000000000000000000000000000000000000000000
66มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย22 04536,32429,69766,066083,5051,6545,167109827,8561,7589,805101,2548402,09524510,6289,05519,7302482509,6948,42218,614005,5355,28110,81600189134323002,4712,8435,314363845,8934,73411,04703842,5971,9144,895101
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก35 0017,93614,68232,618002800280008,5565,90514,46100840840017,93614,68232,6180017,87014,63132,501004601596190086141000014791560017,93614,68232,6180017,93614,68232,618324
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์25 0024,32322,34146,664006,8851,3528,237006,7263,1199,845001,9652,1524,117008,8837,78016,66320007,5166,21513,93118004,6913,5298,4002006325108001991263250306,9325,63512,597003,7332,9476,68083
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 0032,75330,15562,9080026,7623,69730,4590020,6048,20328,807001,5271,6863,213009,7509,20818,9580028,60925,92254,531005,6305,11410,744009588361,794009618391,800004,7575,0379,794002,9193,3716,29063
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง81 0039,22034,71073,930003,4072223,629004,6099535,562002,4892,2144,70307739,17133,64972,89707739,17133,64972,8970774,6714,0278,77500173127300001,1407631,903052332,50827,79860,829052315,51413,73729,774114
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค37 0017,66414,23431,8980076907690076907690001081080016,07712,79428,8710017,66414,22431,888001,2711,1932,46400101020001120017,63414,22431,858003,2172,9336,150
72มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด 0035,97134,51270,48300000000000000000000000000000000000000000000000000
73มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์51 0031,90127,57659,4770010,591010,5910014,1891,16215,351003,3064,2597,5650019,49418,20637,7000024,10419,26443,368004,6805,1089,788002805533500297383350011,51610,66122,1770020,93211,39932,331170
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)45 0030,51826,16056,6780010,87971911,5980012,5561,09313,6490502,3721,7044,1260013,30610,22223,5280011,0178,47919,496004,0433,1007,143007196831,402006775861,263009,5618,56018,121007,1766,42013,596168
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด54 0030,75722,19852,955009,3091089,4170010,84890211,750002,1651,2713,4360012,5899,09321,682008,8937,50416,397009445091,453002673300381452009,6247,74417,36801006,7364,41711,253199
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์6 0022,60718,30840,915005550555001,0931061,199007066501,356001,2711,0052,276001,8231,4793,302007595701,3290012416009110001,2711,0052,27601501,3211,0052,47625
รวม 2,873 385,7901,269,381653,036350,3682,658,57516,848 85,948 165,346 10,001 278,143 47,090 370,875 208,750 29,502 656,217 16,060 93,279 48,201 18,382 175,922 117,797 484,000 278,653 150,439 1,030,889 89,274 379,306 273,887 158,119 900,586 27,267 128,478 71,236 35,288 262,269 5,867 21,567 7,510 2,350 37,294 6,476 24,009 11,310 5,656 47,451 36,131 169,826 187,466 117,274 510,697 27,450 136,312 138,117 76,752 378,631 13,173
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน