ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 0 7 15 44 0 1 0 0 0 0 87
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 1 3 10 25 0 0 0 0 1 0 44
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 1 3 7 30 0 0 0 3 3 0 52
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 1 7 11 51 0 0 0 0 10 0 80
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 1 5 10 43 0 1 0 0 0 0 71
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 1 3 11 44 0 0 1 2 7 0 69
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 1 4 16 46 0 0 0 3 1 0 74
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 0 2 7 32 1 0 0 1 0 0 55
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 1 1 9 29 0 0 1 2 25 0 68
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 3 21 52 0 0 0 0 10 0 87
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 1 0 8 34 0 0 0 0 0 0 47
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 1 6 10 50 0 2 0 1 6 0 90
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 1 1 8 27 0 2 2 1 6 0 49
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 0 5 11 30 0 0 0 0 0 0 52
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 0 7 12 34 1 0 0 1 1 0 76
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 1 4 16 41 0 0 0 5 0 0 67
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 1 2 5 35 0 0 0 0 0 0 43
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 1 3 15 32 1 2 0 0 0 0 60
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 1 4 19 42 0 0 0 0 0 0 80
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 1 9 15 32 0 3 0 2 6 0 68
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 0 4 12 37 0 0 0 4 9 0 66
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 1 5 13 35 0 3 0 6 0 0 64
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 0 7 11 41 0 0 0 0 19 0 88
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 1 5 6 38 0 0 0 0 0 0 56
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 1 6 0 26 0 3 0 0 6 0 76
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 2 8 34 31 0 0 0 0 0 0 82
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 0 5 13 41 0 0 0 0 0 0 67
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1 5 13 36 0 0 0 4 8 0 67
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต - 0 5 11 47 0 0 0 6 0 0 69
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 1 3 14 36 0 0 0 5 3 0 62
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 1 1 12 14 0 0 0 5 3 0 36
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 1 6 15 34 0 0 0 7 4 0 67
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 1 7 16 41 0 0 0 2 9 0 76
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 1 4 17 39 0 1 0 6 18 0 87
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1 4 4 35 0 1 0 0 0 0 56
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 1 8 14 26 0 0 0 8 1 0 58
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 1 7 18 55 0 2 0 0 0 0 96
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 0 4 12 37 0 0 0 3 8 0 72
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 1 8 15 38 0 1 0 0 0 0 68
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 1 1 14 16 0 0 0 0 0 0 49
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 1 1 6 7 37 0 0 0 8 6 0 66
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 2 0 2 7 34 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3 1 1 9 33 0 0 0 3 20 0 67
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 0 6 11 35 0 0 0 2 0 0 61
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 1 2 11 38 0 0 0 4 14 0 70
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 1 1 5 15 0 0 0 1 1 0 37
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 1 3 5 36 0 0 0 0 3 0 49
คลิก..
48 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1 3 7 39 0 0 0 0 0 0 55
คลิก..
49 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 0 2 10 24 0 0 0 0 0 0 41
คลิก..
50 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 1 2 10 54 0 2 0 5 8 0 85
คลิก..
51 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 1 4 13 36 1 0 0 4 0 0 62
คลิก..
52 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 0 10 0 19 0 9 0 0 2 0 89
คลิก..
53 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 1 5 12 38 0 0 1 6 9 0 78
คลิก..
54 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 1 2 6 33 0 1 0 6 5 0 57
คลิก..
55 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 1 2 14 30 0 0 0 5 9 0 63
คลิก..
56 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 1 7 13 40 0 0 0 7 0 0 69
คลิก..
57 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 1 8 16 45 0 0 0 2 11 0 83
คลิก..
58 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 1 6 12 41 0 0 0 5 6 0 71
คลิก..
59 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 1 0 4 11 37 0 0 0 0 0 0 55
คลิก..
60 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 0 3 10 4 0 0 0 1 0 0 31
คลิก..
61 สพท.ประถมศึกษามุกดาหาร เขต - 1 6 13 54 1 1 0 3 2 0 81
คลิก..
62 สพท.มัธยมศึกษา เขต 31 1 3 10 27 0 0 0 9 3 0 54
คลิก..
63 สพท.มัธยมศึกษา เขต 32 1 1 9 28 0 0 0 0 3 0 62
คลิก..
64 สพท.มัธยมศึกษา เขต 33 0 2 11 38 0 0 0 0 0 0 51
คลิก..
65 สพท.มัธยมศึกษา เขต 28 1 2 6 32 0 0 4 4 4 0 63
คลิก..
66 สพท.มัธยมศึกษา เขต 29 1 5 11 28 0 2 0 2 6 0 57
คลิก..
67 สพท.มัธยมศึกษา เขต 30 0 5 7 26 0 0 0 0 0 0 38
คลิก..
68 สพท.มัธยมศึกษา เขต 25 1 3 11 33 1 0 0 0 0 0 59
คลิก..
69 สพท.มัธยมศึกษา เขต 20 1 3 11 25 0 0 0 0 2 0 43
คลิก..
70 สพท.มัธยมศึกษา เขต 19 1 3 8 32 0 0 0 0 0 0 44
คลิก..
71 สพท.มัธยมศึกษา เขต 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
72 สพท.มัธยมศึกษา เขต 26 0 3 7 28 0 0 0 1 3 0 42
คลิก..
73 สพท.มัธยมศึกษา เขต 27 1 2 11 36 0 0 0 0 1 0 51
คลิก..
74 สพท.มัธยมศึกษา เขต 24 1 3 10 40 0 0 0 0 0 0 54
คลิก..
75 สพท.มัธยมศึกษา เขต 23 0 0 9 26 0 0 0 0 3 0 39
คลิก..
76 สพท.มัธยมศึกษา เขต 22 1 3 4 22 0 0 0 0 0 0 51
คลิก..
77 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
78 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 57 305 827 2,599 6 37 9 155 285 0 4,707
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/12/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน