ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 1 7 14 45 0 1 0 0 0 0 86
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 1 6 16 39 0 1 0 0 1 0 69
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 1 9 0 30 0 2 0 2 2 0 92
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 1 7 0 28 0 0 0 0 3 0 65
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 1 5 0 24 0 1 0 1 0 0 63
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 1 4 8 25 0 1 1 3 1 0 44
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 1 4 17 39 0 0 0 4 2 0 70
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 1 4 11 40 1 0 0 1 0 0 64
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 1 5 9 20 0 1 0 3 4 0 43
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 1 3 21 51 0 0 0 0 10 0 86
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 1 1 20 42 0 0 0 0 0 0 68
คลิก..
12 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 1 7 18 61 0 2 0 1 6 0 111
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 1 12 0 17 0 0 0 0 0 0 60
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 1 7 18 40 0 0 0 0 0 0 72
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1 5 0 34 0 3 0 2 3 0 87
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 1 4 15 41 0 0 0 5 0 0 66
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 1 3 10 40 0 0 0 0 0 0 54
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 1 4 5 31 1 2 0 0 0 0 53
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 1 7 20 47 0 0 0 0 0 0 90
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 1 9 16 38 0 3 0 2 10 0 80
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 0 4 0 9 0 0 0 0 3 0 32
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 1 5 17 34 0 3 0 6 0 0 66
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 1 6 1 31 0 0 0 1 3 0 68
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 1 6 0 26 0 3 0 0 6 0 76
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 1 7 0 57 0 4 0 1 5 0 131
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 0 4 0 13 0 0 0 1 1 0 31
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 0 5 15 25 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต - 0 6 22 55 0 1 0 6 0 0 91
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 1 3 17 44 0 0 0 5 9 0 79
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 1 2 12 17 0 0 0 5 2 0 39
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 1 6 9 32 0 3 0 0 0 0 81
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 1 7 18 49 0 0 0 2 11 0 88
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 1 6 19 44 0 1 0 8 19 0 100
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1 10 0 35 0 3 0 0 10 0 98
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 1 5 0 21 0 5 0 0 3 0 65
คลิก..
38 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 1 7 17 55 0 2 0 0 0 0 95
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 0 5 14 49 0 1 0 3 9 0 87
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 1 8 14 37 0 1 0 0 0 0 66
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 1 1 0 13 0 1 0 0 1 0 49
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 1 1 9 12 51 1 0 0 9 7 0 91
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 2 1 4 0 21 0 0 0 2 1 0 49
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3 0 1 12 36 0 0 0 3 18 0 70
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 0 6 1 24 0 0 0 0 1 0 61
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 0 7 0 14 0 0 0 0 4 0 64
คลิก..
48 สพท.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 1 1 2 14 0 0 0 1 1 0 33
คลิก..
49 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 0 3 0 35 0 0 0 1 1 0 70
คลิก..
50 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 1 11 0 23 0 0 0 0 0 0 75
คลิก..
51 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 1 7 2 11 0 0 0 1 1 0 46
คลิก..
52 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 1 6 21 57 0 2 0 5 8 0 103
คลิก..
53 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 1 6 19 50 1 1 0 4 0 0 85
คลิก..
54 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 1 11 0 20 0 9 0 0 2 0 92
คลิก..
55 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 1 5 7 35 0 0 0 6 1 0 60
คลิก..
56 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 1 3 11 41 0 1 0 6 6 0 72
คลิก..
57 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 0 2 2 15 0 2 0 0 3 0 52
คลิก..
58 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 1 11 15 47 0 0 0 6 0 0 81
คลิก..
59 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 1 9 7 28 0 0 0 1 0 0 86
คลิก..
60 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 1 7 14 48 0 0 0 5 10 0 85
คลิก..
61 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 1 1 4 2 32 0 0 0 0 4 0 81
คลิก..
62 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 0 3 0 8 0 1 0 1 0 0 28
คลิก..
63 สพท.ประถมศึกษามุกดาหาร เขต - 1 6 13 55 1 1 0 3 2 0 82
คลิก..
64 สพท.มัธยมศึกษา เขต 31 1 4 12 29 0 0 0 9 1 0 57
คลิก..
65 สพท.มัธยมศึกษา เขต 32 1 2 18 32 0 0 0 1 1 0 76
คลิก..
66 สพท.มัธยมศึกษา เขต 33 0 3 13 38 0 0 0 0 0 0 54
คลิก..
67 สพท.มัธยมศึกษา เขต 28 1 2 11 42 0 0 3 4 7 0 77
คลิก..
68 สพท.มัธยมศึกษา เขต 29 1 4 13 31 1 2 0 2 7 0 63
คลิก..
69 สพท.มัธยมศึกษา เขต 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
คลิก..
70 สพท.มัธยมศึกษา เขต 25 1 3 17 40 1 0 0 0 0 0 77
คลิก..
71 สพท.มัธยมศึกษา เขต 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
72 สพท.มัธยมศึกษา เขต 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
คลิก..
73 สพท.มัธยมศึกษา เขต 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
74 สพท.มัธยมศึกษา เขต 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
75 สพท.มัธยมศึกษา เขต 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
76 สพท.มัธยมศึกษา เขต 24 1 3 10 40 0 0 0 0 0 0 54
คลิก..
77 สพท.มัธยมศึกษา เขต 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
78 สพท.มัธยมศึกษา เขต 22 1 3 13 27 0 0 0 0 0 0 65
คลิก..
รวม 57 370 640 2,322 7 64 4 132 210 0 4,816
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน