ข้อมูลรายงานรายงานประเมินนักเรียน ม.1-3 ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA 2560 ภาคอิสาน
ครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 60
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนที่มี ม.1-ม.3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด(โรง)ให้ข้อมูล1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 37 35 / 507 507 / 421 421 / 454 454
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 51 51 / 816 810 / 787 790 / 724 728
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 58 59 / 855 855 / 942 942 / 838 837
4สพม. เขต 24 55 54 / 5,755 5,900 / 5,422 5,581 / 5,024 5,151
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 44 44 / 742 872 / 723 798 / 741 798
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 49 49 / 574 572 / 616 618 / 596 595
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 46 47 / 525 536 / 552 563 / 512 520
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 45 45 / 589 589 / 609 609 / 534 534
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 71 71 / 1,050 1,050 / 1,020 1,020 / 904 904
10สพม. เขต 25 84 83 / 10,116 10,578 / 9,522 9,903 / 9,327 9,660
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 57 83 / 967 967 / 1,315 1,317 / 1,281 1,284
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 45 40 / 825 858 / 752 774 / 783 800
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 48 47 / 1,076 1,086 / 992 1,011 / 866 873
14สพม. เขต 30 37 37 / 5,801 5,864 / 5,580 5,623 / 5,433 5,467
15สพป.นครพนม เขต 1 40 40 / 835 906 / 885 932 / 888 943
16สพป.นครพนม เขต 2 42 41 / 950 973 / 938 966 / 943 965
17สพม. เขต 22 81 81 / 8,627 8,627 / 7,890 7,894 / 7,646 7,640
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 37 37 / 903 903 / 825 825 / 679 679
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 47 47 / 819 841 / 878 895 / 730 741
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 63 62 / 1,149 1,154 / 1,098 1,101 / 943 952
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 57 57 / 1,448 1,448 / 1,321 1,321 / 1,201 1,201
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 72 71 / 1,497 1,515 / 1,493 1,502 / 1,325 1,341
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 52 52 / 649 649 / 685 685 / 640 640
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 86 86 / 1,272 1,272 / 1,392 1,392 / 1,403 1,403
25สพม. เขต 31 50 49 / 11,587 11,637 / 11,044 11,044 / 10,601 10,601
26สพป.บึงกาฬ 50 50 / 1,252 1,250 / 1,132 1,132 / 983 983
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 64 63 / 1,549 1,569 / 1,360 1,374 / 1,321 1,334
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 79 79 / 1,877 1,877 / 1,830 1,830 / 1,788 1,788
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 79 78 / 1,726 1,784 / 1,597 1,636 / 1,443 1,470
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 54 55 / 1,039 1,039 / 964 964 / 900 900
31สพม. เขต 32 66 66 / 10,823 10,797 / 9,828 9,725 / 9,432 9,403
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 38 37 / 346 346 / 407 407 / 381 381
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 48 48 / 737 775 / 661 692 / 740 752
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 31 31 / 593 625 / 519 552 / 548 576
35สพม. เขต 26 35 34 / 5,006 5,822 / 4,432 5,087 / 4,576 5,221
36สพป.มุกดาหาร 57 57 / 1,111 1,191 / 1,031 1,066 / 951 1,005
37สพป.ยโสธร เขต 1 48 47 / 630 655 / 759 772 / 613 619
38สพป.ยโสธร เขต 2 48 47 / 654 646 / 671 662 / 706 701
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 63 62 / 955 970 / 1,017 1,041 / 995 1,002
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 95 95 / 1,350 1,350 / 1,318 1,318 / 1,326 1,326
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 57 57 / 858 880 / 846 859 / 843 846
42สพม. เขต 27 59 0 0 0 0 0 0 0
43สพป.เลย เขต 1 41 40 / 589 610 / 640 670 / 622 657
44สพป.เลย เขต 2 52 52 / 799 799 / 821 821 / 809 809
45สพป.เลย เขต 3 12 12 / 201 201 / 209 209 / 192 192
46สพม. เขต 19 52 52 / 7,084 7,084 / 6,639 6,639 / 6,371 6,371
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 70 69 / 1,189 1,192 / 1,098 1,114 / 1,109 1,111
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 40 40 / 486 486 / 453 453 / 464 464
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 58 58 / 1,187 1,187 / 1,162 1,162 / 1,190 1,190
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 60 61 / 1,225 1,225 / 1,197 1,201 / 1,091 1,111
51สพม. เขต 28 83 83 / 10,096 10,342 / 9,495 9,649 / 9,354 9,489
52สพป.สกลนคร เขต 1 65 65 / 1,364 1,358 / 1,186 1,182 / 1,175 1,172
53สพป.สกลนคร เขต 2 61 61 / 1,520 1,515 / 1,550 1,538 / 1,537 1,522
54สพป.สกลนคร เขต 3 62 55 / 1,038 1,051 / 1,006 1,045 / 995 1,009
55สพม. เขต 23 44 39 / 6,885 7,332 / 6,362 6,776 / 6,058 6,499
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 76 66 / 1,566 1,601 / 1,485 1,501 / 1,555 1,580
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 56 53 / 995 1,033 / 976 999 / 1,030 1,055
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 81 78 / 2,001 2,050 / 1,800 1,820 / 1,846 1,874
59สพม. เขต 33 85 85 / 9,485 9,657 / 8,749 8,889 / 8,752 8,899
60สพป.หนองคาย เขต 1 28 28 / 586 586 / 538 538 / 498 498
61สพป.หนองคาย เขต 2 18 16 / 368 396 / 378 381 / 378 397
62สพม. เขต 21 56 56 / 7,725 7,815 / 6,996 7,083 / 6,721 6,769
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 50 50 / 891 891 / 885 885 / 852 852
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 33 33 / 748 748 / 666 666 / 697 697
65สพป.อำนาจเจริญ 53 53 / 970 976 / 906 911 / 907 911
66สพป.อุดรธานี เขต 1 61 58 / 1,728 1,807 / 1,731 1,757 / 1,651 1,676
67สพป.อุดรธานี เขต 2 62 62 / 1,039 1,039 / 952 952 / 955 955
68สพป.อุดรธานี เขต 3 63 63 / 1,359 1,359 / 1,421 1,421 / 1,286 1,286
69สพป.อุดรธานี เขต 4 45 45 / 894 913 / 972 976 / 928 923
70สพม. เขต 20 62 62 / 8,502 8,505 / 8,407 8,407 / 8,502 8,502
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 56 56 / 1,156 1,156 / 1,112 1,116 / 1,070 1,070
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 49 47 / 1,124 1,145 / 1,043 1,050 / 1,040 1,069
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 54 57 / 1,602 1,602 / 1,568 1,568 / 1,547 1,547
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 27 27 / 856 851 / 795 795 / 751 868
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 91 91 / 2,538 2,538 / 2,297 2,297 / 2,223 2,223
76สพม. เขต 29 81 77 / 8,821 12,047 / 8,395 11,422 / 8,223 11,231
รวม 4,212 4,124 0 179,057 185,642 0 169,964 175,537 0 164,941 170,496
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/10/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน