ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายยงยุทธ พรหมแก้ว 95.96100.0092.7397.7693.0795.8591.8896.8495.1898.6195.8197.9796.0597.8592.3296.8896.0698.920.000.00
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก) 95.63100.0094.16100.0095.16100.0090.21100.0095.05100.0096.40100.0096.37100.0092.29100.0096.46100.000.000.00
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 92.15100.0090.19100.0090.29100.0090.51100.0093.91100.0094.09100.0093.90100.0090.40100.0094.03100.000.000.00
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ 0.000.0094.65100.0091.98100.0092.22100.0095.48100.0094.06100.0095.65100.0094.58100.0096.02100.0095.00100.00
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 97.48100.0094.11100.0094.47100.0094.28100.0095.87100.0096.68100.0096.32100.0094.92100.0096.44100.000.000.00
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 97.52100.0096.0799.8896.0899.8995.0899.7796.4699.9297.0499.9097.1799.9095.3299.9397.3799.880.000.00
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 94.67100.0092.21100.0092.05100.0091.87100.0095.31100.0095.95100.0095.80100.0092.7199.7395.87100.0092.20100.00
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายบวร เทศารินทร์ 94.05100.0092.5799.7893.1399.6090.5699.0694.6999.1096.1999.6195.5599.9494.7999.8895.48100.0095.95100.00
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นายวสันต์ สัตยคุณ 96.54100.0095.5497.9595.7298.1095.81100.0096.64100.0097.33100.0097.43100.0096.48100.0097.89100.000.000.00
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 0.000.0089.62100.0088.46100.0088.49100.0091.17100.0092.90100.0092.26100.0088.40100.0093.65100.000.000.00
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 96.94100.0094.6499.4893.94100.0093.4799.8396.85100.0096.36100.0097.38100.0093.86100.0097.57100.00100.00100.00
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] นายมนัส เจียมภูเขียว 96.59100.0095.64100.0096.05100.0095.39100.0097.81100.0097.99100.0098.33100.0094.58100.0098.47100.000.000.00
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 97.01100.0094.4595.7593.8595.7591.4294.0097.1393.2197.11100.0097.91100.0093.2696.9695.89100.0095.50100.00
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 100.00100.0095.82100.0093.26100.0094.1599.3397.6398.0097.7696.3399.2389.0096.50100.0097.17100.00100.000.00
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 99.6499.9393.0799.2893.3799.0094.1199.2596.0598.1396.6099.7996.6399.7993.1598.0096.4198.0096.44100.00
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสงค์ สุภา 97.6997.5087.7992.6096.1598.3393.0898.3397.3197.5097.6997.5097.3197.5090.6299.0097.50100.0095.0090.00
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายมงคล รุณธาตุ 90.0097.5092.5799.7291.5699.7290.79100.0092.56100.0094.1499.9495.34100.0094.99100.0096.58100.00100.000.00
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 97.54100.0094.38100.0096.01100.0092.5799.2496.18100.0096.45100.0097.0698.8894.2598.6796.97100.00100.000.00
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายสง่า จันทร์วิเศษ 95.01100.0093.96100.0093.33100.0090.39100.0094.61100.0095.92100.0095.27100.0090.86100.0095.60100.000.00100.00
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 97.02100.0094.08100.0095.02100.0091.69100.0096.08100.0097.48100.0097.32100.0093.85100.0097.78100.00100.000.00
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 95.5999.3894.9599.4394.6999.8392.7399.2295.83100.0097.02100.0096.48100.0091.2198.7897.39100.0097.83100.00
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 97.76100.0094.74100.0094.63100.0093.81100.0095.46100.0096.78100.0098.24100.0093.86100.0097.25100.00100.00100.00
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 99.78100.0093.17100.0092.52100.0093.3099.8194.39100.0095.88100.0095.52100.0092.5099.0695.92100.000.00100.00
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] 100.00100.0093.89100.0096.23100.0092.7699.3687.91100.0094.85100.0091.8398.8592.96100.0095.98100.0094.00100.00
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายอนุกูล ทองนุ้ย 93.9599.4290.9998.5892.1899.8491.2499.8193.31100.0094.15100.0094.07100.0092.8799.9894.23100.0094.09100.00
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 95.8399.1192.0997.2891.2799.0289.9298.3693.5298.5996.2999.0096.2599.3190.9998.9396.74100.0094.89100.00
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 96.67100.0090.61100.0089.76100.0090.45100.0097.15100.0095.04100.0095.91100.0093.19100.0095.95100.000.000.00
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุชิต ชมภูวงศ์ 95.04100.0087.04100.0085.23100.0084.05100.0090.64100.0093.71100.0093.89100.0089.72100.0092.58100.000.000.00
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นายศักดา จันทร์ฝอย 95.28100.0087.98100.0088.94100.0089.57100.0094.01100.0094.71100.0094.34100.0090.41100.0093.97100.000.000.00
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นายรณชัย สุขสมบูรณ์ 0.000.0088.77100.0088.33100.0086.88100.0090.71100.0091.89100.0090.37100.0090.80100.0093.24100.0055.50100.00
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] นางสุภารีย์ โพนเงิน 98.47100.0097.6899.3097.8099.3897.2299.3397.2498.2798.4597.8998.2898.1697.0998.4898.5998.05100.000.00
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ชนาธิป สำเริง 95.43100.0092.78100.0093.96100.0094.07100.0095.34100.0095.34100.0095.80100.0093.87100.0095.51100.000.000.00
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายชัยณรงค์ แสงคำ 97.55100.0096.52100.0096.31100.0095.90100.0097.08100.0097.82100.0097.78100.0094.86100.0097.87100.000.000.00
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 89.00100.0091.5299.8981.03100.0085.4199.9390.5999.9282.6190.4490.94100.0089.5899.9093.1097.1420.000.00
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 95.90100.0092.0197.5592.8198.8791.8998.6695.6297.9496.1597.7496.6298.0092.8798.6096.3698.6296.56100.00
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 100.00100.0098.18100.0098.18100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.96100.00100.00100.00100.000.00
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 96.75100.0091.2398.8293.6099.6294.5799.4097.71100.0097.41100.0098.30100.0094.16100.0097.69100.0099.50100.00
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.สกล คามบุศย์ 92.9499.9093.5299.6793.2499.6893.3199.9494.7199.9194.6299.8994.9099.8992.5499.3994.9099.8996.92100.00
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนันต์ พันนึก 97.66100.0095.85100.0096.27100.0096.18100.0097.01100.0097.51100.0097.48100.0095.89100.0097.63100.0070.00100.00
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุภาพ วงษามาตย์ 95.4699.9095.0599.6895.3599.4896.8599.6196.9799.8197.7699.8897.8399.8995.2899.1597.2199.8896.7199.71
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 100.00100.0095.9798.3394.3799.8394.8899.8195.4097.3397.41100.0096.57100.0094.3799.3697.27100.00100.000.00
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 98.65100.0096.30100.0097.20100.0097.06100.0097.79100.0098.39100.0098.35100.0096.27100.0098.94100.000.000.00
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] นายพลชัย ชุมปัญญา 95.88100.0095.08100.0095.51100.0094.45100.0096.54100.0097.49100.0098.00100.0094.68100.0097.69100.000.000.00
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายพิสุทธิ์ แสนเมือง 96.57100.0097.04100.0096.64100.0097.03100.0096.56100.0097.36100.0097.36100.0096.10100.0097.31100.000.000.00
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายไพโรจน์ พรมสอน 100.00100.0095.6299.1187.3099.4789.2499.7590.90100.0092.06100.0092.46100.0089.7097.1791.29100.00100.000.00
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 95.3399.7996.8497.3394.9399.7291.5596.3895.8099.2597.2198.8497.4399.6791.3595.5297.58100.0096.88100.00
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 96.45100.0094.1598.8195.5699.2391.5298.9294.3199.6796.06100.0098.05100.0091.5998.3696.38100.0095.43100.00
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 94.06100.0091.5599.4992.4799.7589.7999.3093.6799.5395.0299.7595.2599.8790.9299.8595.30100.000.000.00
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 96.6398.4396.3298.9494.3797.9694.7596.5698.1899.0098.3999.0098.7799.6293.6398.3098.8499.6299.5797.50
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 100.00100.0096.80100.0097.12100.0094.89100.0096.57100.0096.07100.0097.99100.0094.73100.0097.73180.0098.33100.00
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 96.95100.0093.7298.3793.1598.9393.4598.4495.1599.3395.4999.0097.0898.4593.4499.6796.00100.000.000.00
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 93.2597.6486.7995.5088.8096.5788.6195.2993.8394.8094.7397.3294.8397.4090.1594.5894.6196.12100.000.00
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 97.75100.0097.10100.0096.38100.0095.58100.0097.35100.0097.88100.0098.12100.0097.36100.0097.93100.000.000.00
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ 70.00100.0092.5198.3387.5798.0085.5699.3688.1299.0086.3299.5096.5695.1492.37100.0091.8599.00100.000.00
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 92.97100.0086.3499.9486.0599.8886.6299.9393.49100.0094.54100.0093.92100.0090.2699.5794.47100.000.00100.00
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 94.48100.0087.4298.2587.6999.3491.7497.2195.1099.2595.7598.0694.8299.3589.2698.6095.2098.9190.9791.25
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นาง 92.7099.3383.8198.6184.4599.0487.2098.4094.5099.8295.6799.8695.0997.3991.9999.2794.6599.8295.17100.00
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 100.00100.0092.06100.0090.89100.0089.44100.0089.51100.0092.7299.5795.46100.0093.23100.0094.80100.0087.38100.00
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 95.08100.0093.0599.3294.58100.0093.6099.0896.33100.0096.53100.0096.78100.0095.2499.6897.16100.0097.50100.00
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 96.66100.0088.2899.0985.1598.4687.3699.4495.12100.0094.65100.0096.46100.0086.3298.0096.71100.0087.440.00
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] นายสมใจ วิเศษทักษิณ 100.00100.0097.09100.0095.8998.7594.2799.5597.6498.0096.44100.0098.83100.0097.50100.0099.44100.00100.000.00
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 94.4799.7592.0099.1692.7899.2791.0998.8495.5498.5396.3999.7897.37100.0090.9498.7796.69100.0098.39100.00
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.เจริญ ราชโสภา 91.2499.0594.1899.5294.5699.5289.1098.6891.5698.2192.9499.2394.5299.0089.9599.1993.2595.3299.09100.00
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 98.26100.0093.95100.0093.52100.0094.21100.0097.25100.0098.03100.0097.94100.0095.74100.0097.81100.000.000.00
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 92.8399.9190.8699.5991.7099.3791.1399.3594.4299.4094.99100.0095.52100.0087.9199.3495.7999.8698.84100.00
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 95.77100.0093.9999.7793.6999.7993.8999.6296.0999.6397.3999.5297.5699.4193.2599.7197.4899.440.000.00
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายรัฐอิสรา กงวงษ์ 97.83100.0096.03100.0095.90100.0095.67100.0095.56100.0097.77100.0097.42100.0093.76100.0097.33100.00100.000.00
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายวิทยา ประวะโข 96.6897.8694.2399.3194.8298.9792.5499.1496.7098.9597.3698.2496.9298.1393.4399.0697.4697.4796.21100.00
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 0.000.0096.2297.6992.9398.0693.2497.0093.5699.9494.8898.5896.05100.0094.5299.8096.61100.000.000.00
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 96.6599.2093.9399.3393.8199.0092.7499.3596.75100.0097.80100.0097.77100.0094.6898.9897.4699.6294.46100.00
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเธียนไท คำล้าน 96.96100.0094.56100.0094.35100.0094.21100.0098.05100.0098.45100.0098.10100.0096.03100.0098.64100.000.000.00
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ 95.7599.7292.0499.0092.3099.3993.7099.7894.9599.7196.0999.6496.3999.6992.9899.7696.2798.89100.000.00
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ 96.5997.0091.5096.2192.8496.3093.2596.3597.5598.0097.8097.6997.3097.2795.4398.1897.5997.5095.3698.33
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 96.8299.8394.1399.9095.1399.8694.2399.8896.6099.6696.6999.7896.5799.7595.6099.0796.9899.7899.04100.00
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายพิทยา ไชยมงคล 91.20100.0094.92100.0089.66100.0090.9899.5094.52100.0094.27100.0095.44100.0093.10100.0098.05100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/10/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน