ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) เฉลี่ยการส่งหนังสือ(ครั้ง) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งหนังสือจริงครั้งแรก หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.
ก่อน 12 พ.ค.59(โรง) ใน 12-16 พ.ค.59(โรง) หลัง 16 พ.ค.59(โรง) เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายยงยุทธ พรหมแก้ว 176 183 1.66 162 14 7 87.5792.7391.0391.3892.0589.5389.2288.2890.290.00
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก) 171 174 1.55 154 9 10 87.9390.9191.3384.5187.9583.6681.4284.8783.160.00
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 199 199 1.61 171 21 7 83.8288.8388.9288.6991.5591.2591.0786.7690.720.00
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ 55 55 1.87 53 2 0 0.0087.7685.2985.5193.7585.5188.6982.5590.7895.00
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 156 162 1.36 146 15 1 81.2393.5392.7293.1193.5193.7093.3591.4094.060.00
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 208 210 1.30 157 48 4 92.8794.7094.7093.2793.7094.2793.4793.9694.590.00
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 186 193 1.41 163 17 12 85.8491.2591.5890.4593.3492.9692.8291.2693.3992.20
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายบวร เทศารินทร์ 175 181 1.67 142 26 13 87.8189.5089.0185.5589.9890.8790.8089.0389.1595.95
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นายวสันต์ สัตยคุณ 260 260 1.36 243 12 5 92.0895.5495.7295.4495.8996.2196.3095.7496.390.00
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 83 84 1.61 80 3 1 0.0087.4987.4086.3887.9289.5887.8785.2489.190.00
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 237 251 1.51 196 37 18 94.2493.1391.7090.4991.4588.2989.2490.1288.24100.00
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] นายมนัส เจียมภูเขียว 262 267 1.44 201 44 17 91.8894.9396.0593.6095.9894.6993.9191.3994.790.00
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 188 80 1.55 65 13 2 97.0194.4593.8590.2895.9197.1196.6993.2695.8995.50
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 37 35 1.40 29 4 2 8.5793.0990.6091.4697.6394.9799.2393.7497.17100.00
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 249 262 1.44 225 16 14 94.7088.4589.0988.7291.2890.3390.7388.1890.5296.44
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสงค์ สุภา 185 14 2.00 12 0 2 90.7187.7989.2986.4390.3690.7190.3684.1483.5795.00
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายมงคล รุณธาตุ 81 77 1.58 67 3 5 3.5190.1789.1888.4390.1686.8190.3990.0590.31100.00
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 143 144 1.66 115 8 20 92.8092.4293.3488.0794.1893.1093.6990.3393.60100.00
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายสง่า จันทร์วิเศษ 176 177 1.64 152 17 8 91.7992.9092.2888.8591.4091.5890.4387.2791.280.00
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 183 185 1.48 168 14 2 93.8794.0895.0291.6995.5694.8595.7592.8395.66100.00
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 181 176 1.60 138 24 12 84.1894.9594.6990.6392.0292.6190.9987.0691.3197.83
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 214 220 1.77 182 27 10 96.4393.8893.3492.5393.7293.2693.3391.7291.50100.00
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 181 181 1.67 174 4 3 99.7892.6692.0192.7892.8294.2994.4690.4594.330.00
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 225 228 1.37 205 21 1 99.5699.5699.5699.1299.5699.5699.5699.1299.560.00
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] 50 50 1.80 45 3 2 2.0088.2692.3890.9082.6491.0686.3291.1094.0694.00
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายอนุกูล ทองนุ้ย 211 212 1.58 176 23 13 84.2084.1284.7986.5186.2685.2785.6484.1185.3494.09
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 200 202 1.66 140 51 8 85.8787.9985.8584.5787.9788.1887.2085.1389.5594.89
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 230 231 1.60 202 20 9 95.8387.4886.6587.3294.6393.3994.2592.3993.870.00
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุชิต ชมภูวงศ์ 214 216 1.99 194 12 9 88.4481.8180.5080.5588.1287.2087.3786.4088.300.00
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นายศักดา จันทร์ฝอย 192 194 1.65 165 23 6 85.4683.9085.7387.7390.1389.3488.5188.0889.610.00
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นายรณชัย สุขสมบูรณ์ 66 66 2.24 63 3 0 0.0088.7788.3385.5690.7189.1189.0090.8093.2455.50
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] นางสุภารีย์ โพนเงิน 197 201 1.27 163 28 10 91.1297.6897.8097.2296.2796.0095.3595.6495.65100.00
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ชนาธิป สำเริง 222 225 1.52 189 26 8 92.8991.9593.1292.8192.3792.3792.3991.3692.110.00
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายชัยณรงค์ แสงคำ 145 147 1.41 128 15 3 89.5995.2195.6594.5994.4494.5093.7992.2893.880.00
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 35 35 1.71 30 3 1 7.6386.2978.7182.9782.8377.8985.7484.4679.8020.00
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 246 234 1.49 138 60 34 91.3990.8391.6289.9292.3590.8190.8489.7089.3696.56
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 192 192 0.95 6 0 186 52.0811.2511.2511.4611.4611.4611.4611.6111.46100.00
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 186 114 1.47 84 18 11 90.8188.8291.1488.7693.4292.2892.2689.2092.5599.50
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.สกล คามบุศย์ 231 236 1.30 222 8 5 90.9790.3590.4890.5492.3086.6092.0889.8092.0996.92
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนันต์ พันนึก 336 339 1.34 291 36 10 93.6295.0094.8595.0595.5895.4994.8993.9194.7570.00
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุภาพ วงษามาตย์ 217 211 1.41 161 35 11 90.9393.2592.1994.5694.2194.9893.6689.4193.5396.71
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 60 60 1.57 51 3 6 1.6794.3789.6591.7292.2290.9290.1384.9389.17100.00
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 148 164 1.25 127 36 1 90.2396.3096.6196.4695.4094.7994.7694.5194.120.00
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] นายพลชัย ชุมปัญญา 157 161 1.41 118 34 9 86.3594.4894.9193.8694.7493.2594.3593.5094.660.00
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายพิสุทธิ์ แสนเมือง 108 110 1.15 73 23 12 79.0194.3994.0193.5093.0593.8293.8291.7493.770.00
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายไพโรจน์ พรมสอน 52 52 1.69 47 2 3 1.9286.4283.9484.1089.1586.7585.3586.2584.27100.00
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 260 259 1.68 206 24 27 91.2996.0993.8389.7895.0694.5894.8087.1292.3196.88
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 182 184 1.67 161 14 6 92.7889.0390.8987.0492.2692.9391.6687.6192.7295.43
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 198 200 1.81 183 10 7 90.7788.3589.2487.9992.2793.1293.3585.0192.920.00
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 210 215 1.52 187 15 10 93.4895.8793.9393.8797.2795.1995.0990.5896.0899.57
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 83 1.30 82 1 0 3.6195.6497.1294.8996.5794.9295.6393.5995.3798.33
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 175 176 1.69 170 6 0 93.6493.7292.6391.8694.6191.6992.1190.2592.180.00
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 258 254 1.63 161 67 24 87.0184.0683.9186.1791.9890.6390.7287.6789.40100.00
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 181 182 1.30 162 16 3 90.7796.0395.3294.0194.1493.0493.8194.6894.700.00
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ 45 45 2.22 40 2 3 3.1184.2981.7381.7680.2978.6483.6984.1683.69100.00
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 294 295 1.64 290 5 0 87.9381.0780.2183.0992.8693.2591.6988.4291.910.00
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 219 222 1.82 185 27 8 91.5081.5180.5885.5592.1091.0089.2786.8591.3490.97
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นาง 233 234 1.81 219 7 6 89.1479.5179.4082.3592.8893.2192.6590.0292.2295.17
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 85 85 1.69 79 3 3 4.7189.8986.6185.2487.4088.3590.9689.9489.2287.38
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 159 157 1.52 154 1 2 87.8290.6892.1791.2292.0493.4694.3292.8194.6997.50
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 105 107 1.55 65 30 7 85.8272.6170.8275.1186.2384.9284.7477.4585.8687.44
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] นายสมใจ วิเศษทักษิณ 56 56 1.45 53 1 2 1.7993.6395.8992.5995.8993.0093.5494.0295.89100.00
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 205 214 1.67 160 36 18 85.6491.1492.3589.8191.5289.6491.0090.5188.5698.39
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.เจริญ ราชโสภา 104 104 1.54 74 20 10 85.9893.2891.8486.5389.8088.4790.8885.6391.4699.09
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 252 258 1.35 206 42 10 96.7487.7687.3689.1094.2494.2393.7791.6694.020.00
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 225 236 1.63 192 20 19 83.7887.7888.2087.2787.6287.3486.6281.9586.8698.84
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 194 200 1.48 170 27 2 90.5191.6490.8890.1393.2192.5292.1989.5293.100.00
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายรัฐอิสรา กงวงษ์ 203 214 1.36 189 15 8 93.7195.5895.4594.7893.7796.4096.0592.0195.51100.00
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายวิทยา ประวะโข 156 156 1.48 130 19 7 90.4993.0393.0089.5892.9892.3791.9589.8491.8396.21
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 63 63 1.65 55 2 5 0.0090.1188.5191.7692.0890.3788.4393.0293.540.00
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 242 252 1.45 192 49 9 72.1191.6992.3291.2795.2294.3192.7392.4393.2194.46
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเธียนไท คำล้าน 217 217 1.41 180 25 12 90.2691.9591.7492.9197.6094.8292.2393.3895.460.00
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ 209 211 1.55 143 42 24 88.0489.4389.6892.3792.7092.9192.7490.7793.54100.00
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ 146 148 1.53 110 25 12 93.3289.6590.9691.9994.2591.2090.7292.2190.9995.36
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 254 256 1.41 189 40 23 90.7792.2992.5392.7594.7191.7892.4292.2492.4399.04
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายพิทยา ไชยมงคล 81 65 1.57 54 5 6 7.0290.5485.5286.7893.0689.9289.5790.2395.03100.00
รวม 13,200 12,998 1.56 10,654 1,457 806 76.30 89.62 89.24 88.65 91.30 90.44 90.56 88.69 90.80 11.12
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/10/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน