สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายยงยุทธ พรหมแก้ว 176 172 3431621072018712,910,972.343,9612,6842,5542,7512,8212,9023,07655054651400000022,359
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น(รองฯรก) 171 170 42315400160017810,606,989.703,8531,9422,0312,1762,2022,3052,48595894491700400019,817
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 199 195 3401841073021115,467,182.404,3293,0463,0013,1993,1763,2653,2871,1851,0711,04400000026,603
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ 55 53 145220030107126,643,163.3000000005,6405,3435,2874,9714,9584,85728242231,130
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 156 152 34812820202020413,831,242.752,8762,0522,2462,2852,3992,4402,64188590781600000019,547
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 208 204 5021886261122511,028,145.604,6442,2612,2862,2652,3622,5392,58584783977800000021,406
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 186 188 325179801002149,313,779.203,4411,9911,8801,9011,9812,0832,14365662858800000017,292
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายบวร เทศารินทร์ 175 175 33116121101018811,997,077.404,1342,3162,2422,3082,4332,4642,61872170374800000020,687
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นายวสันต์ สัตยคุณ 260 258 1,59823710173026721,373,326.746,2673,8353,8194,0154,3214,3444,4141,3061,2991,34300000034,963
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 83 82 20734104430137,84854,393,469.18044135121010,54810,54510,52610,64710,0109,73900062,063
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 237 235 44621740104026318,462,490.806,5433,5713,7413,7943,8943,9493,9261,2821,3031,17200000033,175
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] นายมนัส เจียมภูเขียว 262 258 45523813060126817,952,487.685,9983,7213,7804,0154,0344,1924,36292398590920331800032,990
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 188 186 8171803021019114,787,577.004,9332,6212,7002,7312,8182,8962,9271,1601,10691566757000025,018
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 37 35 10150128104522,245,153.9200000005,0864,9434,5124,1223,8213,70600026,190
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 249 248 60121930205127323,371,691.216,9943,9504,1664,2164,4304,6324,6291,0191,03893400000036,008
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสงค์ สุภา 185 181 32114840199120118,696,080.586,2003,4433,5233,5543,6863,6493,5461,1591,2471,06000000031,067
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายมงคล รุณธาตุ 81 79 188450032208638,884,865.1600000008,3358,3338,1856,7466,5946,33930491944,630
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 143 141 27112640110015921,471,002.406,4974,3634,3864,5314,7024,7474,98393391187900000036,932
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายสง่า จันทร์วิเศษ 176 177 3421653090019016,372,802.215,2223,1723,0713,1863,0853,3833,4341,08897095600000027,567
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 183 173 42015730121018516,388,719.705,4602,9793,1253,0713,1613,1023,2321,3741,2641,43394696100028,425
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 181 179 3301723040019418,518,991.815,6853,4003,2353,3304,0834,3134,4241,5451,5821,42000000033,017
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 214 218 4522044070322818,223,015.605,8333,1013,0603,1323,1203,1773,2761,7171,6591,47523922420400030,217
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 181 178 3371681081018812,120,579.104,1312,1922,1952,2382,3122,2852,39886379177600000020,181
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 225 224 4092152052024521,800,013.956,6593,6823,7843,8633,8784,1294,1041,8671,8391,7051541078100035,852
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] 50 42 97160024204641,699,503.6000000008,5178,4459,3567,5487,0147,18887525248,259
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายอนุกูล ทองนุ้ย 211 210 37317410296024223,598,454.188,3194,6644,8864,9154,9225,7785,7611,3411,2321,11028251400042,995
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 200 195 4591840155022119,681,024.506,5613,5353,5483,5663,7023,7163,8741,5191,5101,46200000032,993
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 230 229 42421520110125026,721,729.208,4834,8814,6404,6634,7654,8635,0982,1942,2391,88500000043,711
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุชิต ชมภูวงศ์ 214 213 46918500253025625,795,822.728,4204,6104,6994,8314,9304,8895,1682,1391,9961,87300000043,555
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นายศักดา จันทร์ฝอย 192 190 3841772092022516,586,289.105,8403,3233,0783,2883,4113,4393,6101,1461,0901,03100000029,256
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นายรณชัย สุขสมบูรณ์ 66 66 179230040308559,087,074.26000000010,69110,92110,5699,9899,4419,38380745061,198
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] นางสุภารีย์ โพนเงิน 197 197 33,3831931020121713,000,621.604,4592,6982,8072,8763,1392,9503,05053757653400000023,626
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ชนาธิป สำเริง 222 216 3982122002022814,416,302.664,9002,6272,6152,7292,7722,8993,07579982483930435000024,202
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายชัยณรงค์ แสงคำ 145 144 257141102001559,139,999.473,1611,7901,8191,8501,7891,9341,99172466060500000016,323
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 35 34 83181112203825,361,983.9300000005,3325,1945,1354,6554,5924,59173523429,658
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 246 242 46022820111027617,915,631.036,2983,5633,6033,7253,8723,6684,1941,2361,2151,04300000032,417
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 192 190 3921826020021810,699,482.403,4751,9552,0902,1322,0972,0822,24975169767000000018,198
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 186 158 389156101001749,999,547.363,6751,9411,9242,0642,0822,1182,23967969070400000018,116
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.สกล คามบุศย์ 231 228 4432233020024614,107,894.905,1762,6872,7072,9412,9653,0143,15389887385500000025,269
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนันต์ พันนึก 336 332 67730920106534822,131,882.287,6434,2234,1164,3934,5494,5344,6871,4571,4101,3721716000038,417
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุภาพ วงษามาตย์ 217 211 46419530102123516,313,796.804,8212,7852,8073,0193,2623,4163,4651,0061,02391300000026,517
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 60 57 145200135106136,943,568.8000000007,3897,2417,3696,6566,6036,94000042,198
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 148 151 27413120152116211,728,738.703,5452,2942,2892,4142,4752,5252,59278976478600000020,473
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] นายพลชัย ชุมปัญญา 157 156 3031471080016810,712,016.893,9452,2042,1602,2022,2912,3442,3921,0631,05099300000020,644
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายพิสุทธิ์ แสนเมือง 108 107 294103103001134,025,266.521,3769018929199429731,0092162161860000007,630
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายไพโรจน์ พรมสอน 52 52 125200027505639,109,062.2000000007,8537,0377,7147,42010,6356,58900047,248
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 260 258 51223191151126721,168,584.917,7224,0974,0364,1374,2844,2714,3351,3661,4421,416128400037,130
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 182 181 3851722030419612,579,711.344,6642,4452,4232,6662,6122,6242,63075677981500000022,414
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 198 197 3851861070321220,494,748.047,3563,6403,7103,8223,7753,7103,7831,5231,6041,468611058800034,645
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 210 203 3651907041121319,540,216.197,3414,0293,8243,8533,8333,7703,8451,4341,5741,34650594500035,003
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 78 178300046208757,610,769.0000000009,2079,4069,6358,9959,0588,83880503655,305
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 175 171 36813330287018722,433,924.717,0163,9824,0734,1684,2624,4644,5661,5881,5771,38711712211600037,438
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 258 254 53423640113027622,630,456.367,9424,0344,0664,1374,3094,5554,4971,7961,6871,5361281100038,590
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 181 180 3211723041019317,653,054.896,0713,5633,4543,4583,5633,7043,5991,3541,3141,2712138900031,419
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ 45 44 111142026204830,878,932.0400000007,2307,0766,6905,9925,8225,65700038,467
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 294 291 5692832042031029,059,222.529,9385,3465,3135,4065,7455,7725,8922,1362,1711,97859634500049,864
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 219 217 49319610190125919,220,953.506,1763,4023,3693,2803,4153,5293,6031,2781,3701,28500000030,707
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นาง 233 232 52020620222024629,448,110.8010,4545,6345,3175,4345,3035,5475,4662,3342,3782,10553898400050,198
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 85 83 191330050009446,280,849.1600000008,6868,7268,4067,1366,7436,9043092169747,223
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 159 157 3641386193017413,862,451.393,9432,6362,7052,7302,9162,9713,04572472269629132900023,159
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 105 101 17995005101099,593,509.103,3151,7961,7921,8412,0141,8722,02944745345800000016,017
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] นายสมใจ วิเศษทักษิณ 56 47 184210026004928,334,971.7000000005,9855,8675,8854,6924,5284,40500031,362
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 205 197 3461777072420013,845,060.574,6262,6812,6552,6672,7552,8682,8991,01498394100000024,089
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.เจริญ ราชโสภา 104 102 245932070010611,013,539.343,2741,9342,0112,0982,2192,1832,20680784069900000018,271
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 252 250 4672472010027916,177,914.945,5812,9323,0493,2283,3003,4203,4491,0461,05698900000028,050
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 225 224 4632111075046122,431,435.487,2324,0653,9854,0484,3064,5314,6251,7531,7221,56300000037,830
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 194 193 4021871022178,71515,860,480.005,2432,7612,7702,9472,8913,0103,1061,1731,1591,13000000026,190
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายรัฐอิสรา กงวงษ์ 203 201 34218610140021220,348,609.906,6503,5423,5843,6363,6463,6803,8821,6061,6151,53300000033,374
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายวิทยา ประวะโข 156 155 46913620161016314,963,100.174,9652,5842,6222,7042,6672,8382,7291,2231,1601,12035231600024,686
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 63 63 225311030106748,953,141.202150000009,4139,2209,2497,8407,8517,80000051,588
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 242 238 4912255071026317,877,110.504,6253,7103,6383,7803,8114,0554,1561,0131,0811,11620181700031,040
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเธียนไท คำล้าน 217 217 46920400130023918,322,391.805,2573,1893,2613,3853,4113,5643,6831,1961,2751,15200000029,373
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ 209 207 38918930123022619,540,273.046,6613,8213,8233,7453,8033,8574,0271,6971,7851,61200000034,831
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ 146 146 3261344062017110,065,527.543,5261,8981,8852,0881,8722,0332,17694589383600000018,152
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 254 252 48620441385028527,051,121.798,4504,9675,4685,1085,2575,4775,7702,6342,7142,51340373400048,469
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายพิทยา ไชยมงคล 81 76 190181054308963,815,156.00000000011,93311,47511,30011,27210,0609,75500065,795
รวม 13,200 12,996 61,493 11,538 176 10 1107 134 31 230725 1,656,691,840.73 342,000 193,695 194,342 199,467 204,837 210,255 216,105 195,220 192,823 188,026 109,838 108,905 103,691 687 517 310 2,460,718
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/10/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน