สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายยงยุทธ พรหมแก้ว 180 175 3481651072019012,946,983.343,9682,6922,5602,7622,8282,9103,09255054651400000022,422
2สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 171 170 42315400160017810,606,989.703,8531,9422,0312,1762,2022,3052,48595894491700400019,817
3สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 199 195 3401841073021115,467,182.404,3293,0463,0013,1993,1763,2653,2871,1851,0711,04400000026,603
4สพม. เขต 24 [ดูรายโรง] นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ 55 53 145220030107126,643,163.3000000005,6405,3435,2874,9714,9584,85728242231,130
5สพป.ขอนแก่น เขต 1 [ดูรายโรง] นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 157 153 35212820212020715,636,214.383,6342,5262,7202,7542,8882,9023,14388590781600000023,175
6สพป.ขอนแก่น เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 208 207 5081907261122811,080,105.604,6812,2782,3012,2802,3782,5512,60484783977800000021,537
7สพป.ขอนแก่น เขต 3 [ดูรายโรง] นายศุภสิน ภูศรีโสม 186 189 326180801002159,346,279.203,4562,0021,8911,9071,9912,0972,15265662858800000017,368
8สพป.ขอนแก่น เขต 4 [ดูรายโรง] นายชนาธิป สำเริง 175 175 33116121101018811,997,077.404,1342,3162,2422,3082,4332,4642,61872170374800000020,687
9สพป.ขอนแก่น เขต 5 [ดูรายโรง] นายวสันต์ สัตยคุณ 260 258 1,59823710173026721,373,326.746,2673,8353,8194,0154,3214,3444,4141,3061,2991,34300000034,963
10สพม. เขต 25 [ดูรายโรง] นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 84 83 21034104530137,84954,981,782.18044135121010,66310,63810,63910,76610,1189,85700062,729
11สพป.ชัยภูมิ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธนชน มุทาพร 240 238 45022040104026618,496,512.406,5533,5813,7433,8073,9043,9583,9371,2821,3031,17200000033,240
12สพป.ชัยภูมิ เขต 2 [ดูรายโรง] นายมนัส เจียมภูเขียว 263 260 45924013060127018,068,531.686,0503,7413,7984,0444,0704,2244,38392398590920331800033,198
13สพป.ชัยภูมิ เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 188 186 8171803021019114,787,577.004,9332,6212,7002,7312,8182,8962,9271,1601,10691566757000025,018
14สพม. เขต 30 [ดูรายโรง] ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 37 36 10350129104724,122,101.9200000005,6565,4735,0424,6924,3134,19600029,372
15สพป.นครพนม เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 251 250 60522130205127523,399,527.216,9993,9554,1724,2204,4384,6414,6371,0191,03893400000036,053
16สพป.นครพนม เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสงค์ สุภา 185 181 32114840199120118,696,080.586,2003,4433,5233,5543,6863,6493,5461,1591,2471,06000000031,067
17สพม. เขต 22 [ดูรายโรง] นายมงคล รุณธาตุ 81 80 191460032208739,034,865.1600000008,3668,3618,2156,7466,6336,37930491944,798
18สพป.นครราชสีมา เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 143 141 27112640110015921,471,002.406,4974,3634,3864,5314,7024,7474,98393391187900000036,932
19สพป.นครราชสีมา เขต 2 [ดูรายโรง] นายสง่า จันทร์วิเศษ 176 177 3421653090019016,372,802.215,2223,1723,0713,1863,0853,3833,4341,08897095600000027,567
20สพป.นครราชสีมา เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 183 174 42115830121018616,414,682.705,4692,9873,1303,0773,1643,1113,2361,3741,2641,43394696100028,469
21สพป.นครราชสีมา เขต 4 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 181 180 3311733040019518,577,450.815,7053,4183,2483,3464,0994,3214,4361,5451,5821,42000000033,120
22สพป.นครราชสีมา เขต 5 [ดูรายโรง] นายจัตุพร บุญระดม 214 218 4522044070322818,223,015.605,8333,1013,0603,1323,1203,1773,2761,7171,6591,47523922420400030,217
23สพป.นครราชสีมา เขต 6 [ดูรายโรง] นายสนอง สุดสะอาด 181 178 3371681081018812,120,579.104,1312,1922,1952,2382,3122,2852,39886379177600000020,181
24สพป.นครราชสีมา เขต 7 [ดูรายโรง] นายพีรพงศ์ สุรเสน 225 224 4092152052024521,800,013.956,6593,6823,7843,8633,8784,1294,1041,8671,8391,7051541078100035,852
25สพม. เขต 31 [ดูรายโรง] นายพิทยา ไชยมงคล 50 42 97160024204641,699,503.6000000008,5178,4459,3567,5487,0147,18887525248,259
26สพป.บึงกาฬ [ดูรายโรง] นายอนุกูล ทองนุ้ย 211 210 37317410296024223,598,454.188,3194,6644,8864,9154,9225,7785,7611,3411,2321,11028251400042,995
27สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 200 197 4641860155022419,806,690.506,6043,5563,5803,5863,7433,7503,9021,5491,5361,48200000033,288
28สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 [ดูรายโรง] นางภานิชา อินทร์ช้าง 231 229 42421520110125026,721,729.208,4834,8814,6404,6634,7654,8635,0982,1942,2391,88500000043,711
29สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุชิต ชมภูวงศ์ 215 214 47018600253025725,806,172.728,4214,6104,7014,8334,9344,8905,1712,1391,9961,87300000043,568
30สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 [ดูรายโรง] นายศักดา จันทร์ฝอย 192 190 3841772092022516,586,289.105,8403,3233,0783,2883,4113,4393,6101,1461,0901,03100000029,256
31สพม. เขต 32 [ดูรายโรง] นายรณชัย สุขสมบูรณ์ 66 66 179230040308559,087,074.26000000010,69110,92110,5699,9899,4419,38380745061,198
32สพป.มหาสารคาม เขต 1 [ดูรายโรง] นางสุภารีย์ โพนเงิน 197 197 33,3831931020121713,000,621.604,4592,6982,8072,8763,1392,9503,05053757653400000023,626
33สพป.มหาสารคาม เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.บวร เทศารินทร์ 223 217 4002132002022914,426,055.664,9022,6272,6192,72930,2042,9023,07979982483930435000051,647
34สพป.มหาสารคาม เขต 3 [ดูรายโรง] นายชัยณรงค์ แสงคำ 145 144 257141102001559,139,999.473,1611,7901,8191,8501,7891,9341,99172466060500000016,323
35สพม. เขต 26 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 35 34 83181112203825,361,983.9300000005,3325,1945,1354,6554,5924,59173523429,658
36สพป.มุกดาหาร [ดูรายโรง] นายมารุต อุปนิสากร 246 242 46022820111027617,915,631.036,2983,5633,6033,7253,8723,6684,1941,2361,2151,04300000032,417
37สพป.ยโสธร เขต 1 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 192 190 3921826020021810,699,482.403,4751,9552,0902,1322,0972,0822,24975169767000000018,198
38สพป.ยโสธร เขต 2 [ดูรายโรง] นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 187 158 389156101001749,999,547.363,6751,9411,9242,0642,0822,1182,23967969070400000018,116
39สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.สกล คามบุศย์ 232 230 4492253020024814,144,493.905,1972,6982,7142,9442,9733,0213,16489887385500000025,337
40สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนันต์ พันนึก 336 332 67730920106534822,131,882.287,6434,2234,1164,3934,5494,5344,6871,4571,4101,3721716000038,417
41สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุภาพ วงษามาตย์ 217 211 46419530102123516,313,796.804,8212,7852,8073,0193,2623,4163,4651,0061,02391300000026,517
42สพม. เขต 27 [ดูรายโรง] ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 60 57 145200135106136,943,568.8000000007,3897,2417,3696,6566,6036,94000042,198
43สพป.เลย เขต 1 [ดูรายโรง] นายรอง ปัญสังกา 156 160 28614020152117111,820,762.703,5632,3092,3072,4292,4902,5502,62578976678600000020,614
44สพป.เลย เขต 2 [ดูรายโรง] นายพลชัย ชุมปัญญา 159 157 3061481080016910,716,497.893,9452,2052,1602,2032,2922,3462,3941,0631,05099300000020,651
45สพป.เลย เขต 3 [ดูรายโรง] นายพิสุทธิ์ แสนเมือง 108 107 294103103001134,025,266.521,3769018929199429731,0092162161860000007,630
46สพม. เขต 19 [ดูรายโรง] นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ 52 52 125200027505639,109,062.2000000007,8537,0377,7147,42010,6356,58900047,248
47สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 260 258 51223191151126721,168,584.917,7224,0974,0364,1374,2844,2714,3351,3661,4421,416128400037,130
48สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธีระพงศ์ บุษบงก์ 182 181 3851722030419612,579,711.344,6642,4452,4232,6662,6122,6242,63075677981500000022,414
49สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 198 198 3861871070321320,661,142.047,4033,6673,7243,8573,8013,7243,8141,5471,6201,497611058800034,908
50สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี 210 210 3771968041122020,037,027.197,5494,1403,9153,9473,9383,8663,9631,4711,6141,36950594500035,926
51สพม. เขต 28 [ดูรายโรง] นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 83 78 178300046208757,610,769.0000000009,2079,4069,6358,9959,0588,83880503655,305
52สพป.สกลนคร เขต 1 [ดูรายโรง] นายเทวรัฐ โตไทยะ 175 171 36813330287018722,433,924.717,0163,9824,0734,1684,2624,4644,5661,5881,5771,38711712211600037,438
53สพป.สกลนคร เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรวัลย์ จันทะนะ 258 254 53423640113027622,630,456.367,9424,0344,0664,1374,3094,5554,4971,7961,6871,5361281100038,590
54สพป.สกลนคร เขต 3 [ดูรายโรง] นายจุฬา ชิณวงศ์ 182 181 3241733041019418,111,724.896,2113,6533,5673,5913,6733,7973,7021,3541,3141,2712138900032,201
55สพม. เขต 23 [ดูรายโรง] นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ 45 44 111142026204830,878,932.0400000007,2307,0766,6905,9925,8225,65700038,467
56สพป.สุรินทร์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายคำปุ่น บุญเชิญ 294 291 5692832042031029,059,222.529,9385,3465,3135,4065,7455,7725,8922,1362,1711,97859634500049,864
57สพป.สุรินทร์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 219 217 49319610190125919,220,953.506,1763,4023,3693,2803,4153,5293,6031,2781,3701,28500000030,707
58สพป.สุรินทร์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 233 232 52020620222024629,448,110.8010,4545,6345,3175,4345,3035,5475,4662,3342,3782,10553898400050,198
59สพม. เขต 33 [ดูรายโรง] นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 85 83 191330050009446,280,849.1600000008,6868,7268,4067,1366,7436,9043092169747,223
60สพป.หนองคาย เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 159 157 3641386193017413,862,451.393,9432,6362,7052,7302,9162,9713,04572472269629132900023,159
61สพป.หนองคาย เขต 2 [ดูรายโรง] นายภัญญู ภูริศรี 105 101 17995005101099,593,509.103,3151,7961,7921,8412,0141,8722,02944745345800000016,017
62สพม. เขต 21 [ดูรายโรง] นายสมใจ วิเศษทักษิณ 56 52 199221029005831,745,357.7000000006,7216,6016,6655,1945,0404,93600035,157
63สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [ดูรายโรง] นายเกิดมี สอนเมือง 203 200 3531798072420313,952,706.574,6792,7142,6812,6962,7852,8962,9271,01498394100000024,316
64สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.เจริญ ราชโสภา 104 102 245932070010611,013,539.343,2741,9342,0112,0982,2192,1832,20680784069900000018,271
65สพป.อำนาจเจริญ [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 252 250 4672472010027916,177,914.945,5812,9323,0493,2283,3003,4203,4491,0461,05698900000028,050
66สพป.อุดรธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 225 224 4632111075046122,431,435.487,2324,0653,9854,0484,3064,5314,6251,7531,7221,56300000037,830
67สพป.อุดรธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพรชัย โพคันโย 194 193 4021871022178,71515,860,480.005,2432,7612,7702,9472,8913,0103,1061,1731,1591,13000000026,190
68สพป.อุดรธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายรัฐอิสรา กงวงษ์ 203 201 34218610140021220,348,609.906,6503,5423,5843,6363,6463,6803,8821,6061,6151,53300000033,374
69สพป.อุดรธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายวิทยา ประวะโข 156 155 46913620161016314,963,100.174,9652,5842,6222,7042,6672,8382,7291,2231,1601,12035231600024,686
70สพม. เขต 20 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 63 63 225311030106748,953,141.202150000009,4139,2209,2497,8407,8517,80000051,588
71สพป.อุบลราชธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายโกวิท เพลินจิตต์ 243 240 4952275071026518,082,992.504,6903,7483,6663,8093,8474,0924,1831,0551,1081,13520181700031,388
72สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเธียนไท คำล้าน 217 217 46920400130023918,322,391.805,2573,1893,2613,3853,4113,5643,6831,1961,2751,15200000029,373
73สพป.อุบลราชธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์ 209 207 38918930123022619,540,273.046,6613,8213,8233,7453,8033,8574,0271,6971,7851,61200000034,831
74สพป.อุบลราชธานี เขต 4 [ดูรายโรง] นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ 146 146 3261344062017110,065,527.543,5261,8981,8852,0881,8722,0332,17694589383600000018,152
75สพป.อุบลราชธานี เขต 5 [ดูรายโรง] นายถาวร คูณิรัตน์ 254 252 48620441385028527,051,121.798,4504,9675,4685,1085,2575,4775,7702,6342,7142,51340373400048,469
76สพม. เขต 29 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ กองทอง 81 76 190181054308963,815,156.00000000011,93311,47511,30011,27210,0609,75500065,795
รวม 13,227 13,051 61,602 11,583 180 10 1113 134 31 230788 1,666,619,529.96 343,511 194,613 195,227 200,397 233,240 211,158 217,095 196,805 194,319 189,570 111,029 110,056 104,870 687 517 310 2,503,404
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/04/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน